SKLEPU

Odszukano artykuły zawierające frazę sklepu

Program dla sklepu internetowego


Własne oprogramowanie SKLEPU INTERNETOWEGO pozwala na większość elastyczność niż oferowane na rynku tanie rozwiązania PHP.


Demo Sklepu Internetowego


Wersja demonstracyjna programu Sklep Internetowy pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu.

sklep internetowy demo |

Pracownicy sklepu internetowego


Program SKLEP INTERNETOWY obsługiwany jest przez użytkowników wyznaczonych do takiej pracy i zdefiniowanych w rejestrze pracowników SKLEPU internetowego.


Integracja sklepu internetowego


Integracja polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak dane i pliki.


Back Office sklepu internetowego


Back Office systemu Studio CMS.net to tzw. administrator programu do zarządzania treścią witryny www.


Front Office sklepu internetowego


Front Office systemu CMS.net to strona wizualna, która prezentuje treści dla użytkowników internetu.


Funkcje sklepu internetowego


Funkcje SKLEPU internetowego


sklepu
sklepusklepusklepusklepusklepu
Aplikacja internetowa
Wiele firm, które zastanawiają się nad prowadzeniem własnego SKLEPU internetowego, nie planuje prowadzenia Magazynu, a jedynie bieżące realizowanie zamówień poprzez aplikacje internetową.

Szybki sklep internetowy
Sukces SKLEPU internetowego to przede wszystkim dobra oferta jakościowa i cenowa oraz łatwość jego obsługi (intuicyjność) i szybkość działania. Szybki sklep internetowy to nie tylko wydajny sprzęt komputerowy, ale i technologia.

Funkcje sklepu internetowego
Funkcje SKLEPU internetowego

Księgarnia internetowa
Jednym z wariantów działania SKLEPU internetowego jest sprzedaż książek stanowiąc rozwiązanie o nazwie "KSIĘGARNIA INTERNETOWA"

Integracja sklepu internetowego
Integracja polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak dane i pliki.

Sklep internetowy ASP.net na zamówienie
Oferujemy usługi w zakresie tworzenia indywidualnego SKLEPU internetowego SKLEP NA ZAMÓWIENIE. Aplikacje dostosowane są do potrzeb Zamawiającego, tak by zapewnić maksymalną wydajność, która szybko przyniesie wymierne zyski. Integracja posiadanego przez Państwa oprogramowania handlowego z tworzonymi aplikacjami internetowymi, celem jest osiągnięcie jak największej funkcjonalności programu SKLEP INTERNETOWY. Outsourcing informatyczny jest wygodną i ekonomiczną formą utrzymania systemu informatycznego w małej i średniej firmie, pozwala na prowadzenie SKLEPU na serwerze firmy zewnętrznej.

Gwarancja a niezgodność z umową
Przy zakupie wielu towarów trwałego użytku bardzo często wraz z towarem konsument otrzymuje dodatkowo dokument gwarancyjny. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej wyłącza w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej gwarancję kodeksową wprowadzając w jej miejsce gwarancję komercjalną. Gwarancja komercjalna obejmuje zapewnienia gwaranta jakości towaru konsumpcyjnego zawarte w dokumencie gwarancyjnym lub w reklamie. Jej udzielenie następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta w tymże dokumencie lub reklamie. Gwarant, czyli ten kto wystawił gwarancję, sam decyduje, czy udzieli gwarancji na swój towar, określ jej treść i zakres, np. liczbę napraw, warunki wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu równowartości zapłaconej ceny, adresy serwisów. W praktyce najczęściej gwarantem jest producent, ale może nim być również sprzedawca, a także importer i hurtownik. Poprawnie wystawiona karta gwarancyjna powinna zawierać: nazwę i adres gwaranta, adres SKLEPU, gdzie towar kupiono, określenie rzeczy sprzedanej, datę transakcji, czas, na jaki udzielono gwarancji, adresy zakładów serwisowych. Karta gwarancyjna nie oznacza, że nabywca musi z niej skorzystać w razie konieczności reklamacji towaru. Jeżeli warunki jakie zaoferował gwarant ( np. wymiana towaru na nowy dopiero po pięciu nieskutecznych naprawach ), są dla klienta niekorzystne, może on wykorzystywać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową. Nie można dokładnie przewidzieć, co jest korzystniejsze: czy korzystanie z uprawnień z tytułu niezgodności, czy z gwarancji. Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. .

Sklep internetowy na zamówienie
Oferujemy usługi w zakresie tworzenia indywidualnego SKLEPU internetowego SKLEP NA ZAMÓWIENIE. Aplikacje dostosowane są do potrzeb Zamawiającego, tak by zapewnić maksymalną wydajność, która szybko przyniesie wymierne zyski. Integracja posiadanego przez Państwa oprogramowania handlowego z tworzonymi aplikacjami internetowymi, celem jest osiągnięcie jak największej funkcjonalności programu SKLEP INTERNETOWY. Outsourcing informatyczny jest wygodną i ekonomiczną formą utrzymania systemu informatycznego w małej i średniej firmie, pozwala na prowadzenie SKLEPU na serwerze firmy zewnętrznej.

Sklep internetowy ASP.net
Sklepy internetowe stają się głównym sposobem kontaktu SKLEPU z klientem: zarówno w sensie biznewsowym (rozwiązania B2B), jak i indywidualnym (rozwiązania B2C). Sklepy internetowe stworzone przy pomocy technologii Microsoft ASp.net oraz oprogramowania do zarządzania treścią CMS zapewniają wysoką skuteczność sprzedaży oraz łatwą pracę z oprogramowaniem SKLEPU internetowego. Program Sklep Internetowy .net służy do prowadzenia sprzedaży towarów i usług za pomocą medium jakim jest sieć Internet, jednocześnie wspierając działania marketingowe związane z promocją oferty i dotarcie z nią do szerokich kręgów potencjalnych odbiorców. Sklep internetowy przygotowuje strony widoczne zarówno dla klienta jak i dla wyszukiwarek internetowych (głównie Google) oraz pozwala na integrację z portalami zajmującymi się porównywaniem ofert i cen różnych sklepów internetowych (tzw. porównywarki) .

Sklep przez internet
Sieć internetowa projektowana była do wykorzystania przez naukowców. XXI wiek wprowadził zdecydowanie wykorzystanie internetu do zastosowań komercyjnych - biznesowych. Upowszechnienie się internetu wymusiło powstanie wielu nowych rozwiązań technologicznych, które z kolei przyśpieszyły prace nad tworzeniem aplikacji internetowych. Firma Microsoft jest liderem rozwiązań dla programistów tworzących wysokowydajne, bezpieczne aplikacje internetowe. Wykorzystując te rozwiązania SoftwareStudio opracowało i wdrożyło system do prowadzenia SKLEPU internetowego.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl