REPORT

Odszukano artykuły zawierające frazę report

Raportowanie SQL Report Server


Raportowanie w oparciu o SQL Server REPORT Builder. Pracownicy merytoryczni w całej organizacji — by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje — potrzebują dostępu do danych biznesowych.

report builder |

Report Builder w systemie magazynowym


Analizy i raporty za pomocą Excela lub REPORT Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

raportowanie sql reporting services |

Report Builder


Analizy i raporty za pomocą Excela lub REPORT Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

windows azure |

Raporty


Program Microsoft SQL Server 2008 REPORTing Services REPORT Builder 2.0 dostarcza intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia raportów umożliwiające firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystanie doświadczenia w korzystaniu z produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office 2007.


Report Builder


Analizy i raporty za pomocą Excela lub REPORT Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników


Platforma raportująca SQL Reporting Services


Microsoft REPORTing Services to komponent Microsoft SQL Server przeznaczony do udostępniania firmą funkcji prezentacji wyników dla platformy Microsoft Buisness Intelligence.


Reporting Services architektura


Ogromna funkcjonalność platformy raportującej wynika z zastosowania wielu komponentów w wielowarstwowej architekturze.

reporting services |

SQL Reporting Services


SQL Server REPORTing Services jest rozwiązaniem Microsoft umożliwiającym tworzenie i automatyczne dostarczanie raportów

oprogramowanie biznesowe | reporting services |

Raportowanie za pomocą Microsoft Report Builder


Raportowanie za pomocą Microsoft REPORT Builder


Report Builder 2.0 SQL 2008 server


Raportowanie w oparciu o Microsoft REPORT Builder i REPORT Viewer na SQL 2008 server

report builder |

report
reportreportreportreportreportreportreportreportreport
Report Builder
Analizy i raporty za pomocą Excela lub REPORT Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

Report Builder 2.0 SQL 2008 server
Raportowanie w oparciu o Microsoft REPORT Builder i REPORT Viewer

Raportowanie
Raportowanie w oparciu o Microsoft REPORT Builder i REPORT Viewer

Report Builder
Analizy i raporty za pomocą Excela lub REPORT Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Technologia SQL REPORTing Services pozwala przygotować raporty i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.

Report Builder 2.0 SQL 2008 server
Raportowanie w oparciu o Microsoft REPORT Builder i REPORT Viewer na SQL 2008 server

Report Builder
Użytkownicy tworzą i edytują raporty za pomocą aplikacji klienckiej REPORT Builder. Interfejs użytkownika aplikacji REPORT Builder został zbudowany podobnie jak interfejs takich aplikacji jak Excel czy PowerPoint z pakietu Microsoft Office. REPORT Builder to aplikacja ClickOnce wdrażana za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Użytkownik rozpoczyna pracę od wybrania szablonów układu raportu, zawierających predefiniowane sekcje danych, takie jak tabele, macierze czy wykresy. Następnie przeciąga z modelu wybrane elementy danych, umieszcza je w widoku projektu i definiuje ograniczenia pozwalające przefiltrować dane źródłowe raportu. Model zawiera wszelkie informacje, które narzędzie REPORT Builder potrzebuje do automatycznego wygenerowania zapytania i pobrania wymaganych danych.

Konfiguracja programu SQL Server Reporting Services
W systemie Windows Server 2008, należy skonfigurować serwer WWW REPORT REPORT Manager lub do wykorzystania puli aplikacji działa na koncie użytkownika domeny. W programie Internet Information Services (IIS), należy skonfigurować REPORT Manager do wykorzystania puli aplikacji działa na koncie użytkownika domeny. REPORTing Services wymaga użycia puli aplikacji. Jeśli wybierzesz opcję Zainstaluj bez konfigurowania opcji serwera po zainstalowaniu usług REPORTing Services, należy skonfigurować opcje w następujących okien dialogowych: REPORT Server Virtual Directory REPORT Server Virtual Directory; REPORT Manager Virtual Directory REPORT Manager Virtual Directory; Database Setup Konfiguracja bazy danych. .

Instalacja SQL Reporting Services
Przed zainstalowaniem REPORTing Services, musisz włączyć Microsoft ASP.NET i Internet Information Services (IIS). Aby to zrobić, trzeba skonfigurować rolę serwera. Po zainstalowaniu wersji SQL Server, należy zainstalować SQL Server Service Pack 2 (SP2) lub nowszym dodatku Service Pack w celu uzyskania pomocy technicznej Microsoft. Po włączeniu wymagane funkcje, należy uruchomić usługi World Wide Web Publishing, jeśli chcesz zainstalować w domyślnej konfiguracji usług REPORTing Services. W przeciwnym razie, SQL Server program instalacyjny instaluje REPORTing Services i nie skonfigurować usługi raportowania. Na serwerze trzeba dodać rolę Web Server z następującmi komponentami: Static Content; Default Document; Directory Browsing; HTTP Errors; HTTP Redirection; ASP.NET; Windows Authentication; IIS Metabase Compatibility; IIS 6 WMI Compatibility; IIS 6 Scripting Tools; IIS 6 Management Console. Należy uruchomić usługę webową. Po zainstalowaniu REPORTing Services (bez automatycznej konfiguracji) oraz Service Packa 2 (niezbędny na platformie Windows 2008) trzeba uruchomić konfiguratora REPORTing Services i stworzyć nową pulę aplikacyjną w zakładce Web Service Identity lub wybrać Classic .NET AppPool. Dalszy proces instalacji odbywa się standardowo.

Projektowanie wydruków
Drukowanie dokumentów z programu magazynowego WMS.net oparte zostało na bazie szablonów XML, które publikowane są na serwerze raportów SQL. Wykorzystanie standardu Microsoft w zakresie projektowania dokumentów za pomocą REPORT Builder oraz sql REPORTing services pozwala administratorowi na dowolne zaprojektowanie i dostosowanie postaci dokumentów drukowanych z systemu.

Projektowanie raportów
Program magazynowy WMS.net dostarcza szereg standardowych raportów, które można opublikować na serwerze raportów SQL i udostęnić wybranym użytkownikom. W tym zakresie wykorzystujemy mechanizm REPORTing services bazy SQL server oraz szablony XML opisujące sam raport. Szablony raportów (pliki rdl) można w dowolny sposób zaprojektować wykorzystując jako narzędzie Microsoft REPORT Builder i za jego pomocą ustawić raporty.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl