REKLAMACJI

Odszukano artykuły zawierające frazę reklamacji

Protokół reklamacyjny


Tworzenie dokumentu REKLAMACJI (protokołu reklamacyjnego) służy wprowadzaniu dokumentu przyjęcia reklamowanego towaru.

import xls2sql |

Numer RMA reklamacji


Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet powoduje automatyczne nadanie numeru RMA REKLAMACJI - Return Merchandise Authorization.


Integracja reklamacji z ERP


Integracja systemu Studio Reklamacje.net z systemem ERP

programy internetowe | programy windows |

Zgłoszenie internetowe


Formularz zgłoszenia internetowego pozwala użytkownikom końcowym (EndUser) na zgłoszenie REKLAMACJI przez internet.

oprogramowanie it | programy internetowe | wdrożenie programu reklamacje |

Wdrożenie programu reklamacji


Wdrożenie platformy informatycznej do rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych pozwala usprawnić obieg dokumentów w firmie, szczególnie dotyczących REKLAMACJI i serwisu. Po wdrożeniu bardzo szybko da się zauważyć wymierne korzyści wynikające z uporządkowania procesu.

firma informatyczna poznań | program reklamacje | studio reklamacje | usługi programowania |

Wstęp
Program Studio Reklamacje od 2007 roku zostało wdrożone w wielu różnych brażach i dostosowane do specyfiki REKLAMACJI w zależności od rodzaju wymagań.

Studio Reklamacje .net
Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi REKLAMACJI i serwisu.

Zgłoszenie internetowe
Formularz zgłoszenia internetowego pozwala użytkownikom końcowym (EndUser) na zgłoszenie REKLAMACJI przez internet.

Wdrożenie programu reklamacji
Wdrożenie platformy informatycznej do rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych pozwala usprawnić obieg dokumentów w firmie, szczególnie dotyczących REKLAMACJI i serwisu. Po wdrożeniu bardzo szybko da się zauważyć wymierne korzyści wynikające z uporządkowania procesu.

Protokół reklamacyjny
Tworzenie dokumentu REKLAMACJI (protokołu reklamacyjnego) służy wprowadzaniu dokumentu przyjęcia reklamowanego towaru.

Program Reklamacje.net
Oprogramowanie do zarządzania procesem przyjmowania i rozliczania REKLAMACJI wraz z modułem RMA, oraz serwisem gwaranyjnym. Praca w sieci lokalnej oraz moduł do rejestrowania REKLAMACJI przez inetrnet zarówno dla partnerów (sieci placówek handlowych, marketów) jak i dla osób indywidualnych.

Elementy systemu REKLAMACJE
W ramach modułu wyróżniamy następujące elementy: Formularz internetowy zgłoszenia REKLAMACJI; Ścieżka reklamacyjna autoryzowanego serwisu; Centrala - pracownicy gwaranta oceniający przesłane protokoły, wydający zgodę na naprawę gwarancyjną lub odmowę. Dodatkową funkcjonalnością modułu jest prowadzenie ewidencji rozliczeń z serwisami za usługi związane z naprawami gwarancyjnymi. Program wyposażony jest w szereg funkcji kontrolnych na etapie rejestrowania zgłoszenia reklamacyjnego (wypełniania protkołu REKLAMACJI) oraz na etapie wyrażania zgody przez pracownika gwaranta, np. kontrolę powtarzalności napraw. .

Proces reklamacji
Reklamacje są istotnym elementem funkcjonowania każdej firmy, której produkty są objęte gwarancją. Organizacja procesu obsługi REKLAMACJI, który wiąże się z przyjęciem zgłoszenia, wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za rozpatrzenie REKLAMACJI, ustaleniem przyczyn i wreszcie rozwiązaniem problemu w sposób zapewniający sprawną obsługę przyjmowania i rozpatrywania gwarancji może stanowid element niezwykle istotny dla budowania pozytywnych relacji z klientem w przyszłości. Program pozwala na rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych OnLine przez internet i wystawianie protokołów reklamacyjnych wraz z wydrukiem potwierdzenia dla klienta. .

Formularz reklamacyjny
Możliwości zarejestrowania zgłoszenia reklamacyjnego z wykorzystaniem internetowego formularza pozwalającego na precyzyjny opis przypadku jak i zebranie wszystkich niezbędnych danych związanych z reklamacją. Możliwości obsługi procesu REKLAMACJI na poziomie organizacji od momentu przyjęcia zgłoszenia, poprzez ustalenie przyczyn i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za rozpatrzenie REKLAMACJI do rozwiązania problemu i udzielenia informacji zwrotnej. Możliwość przydzielenia zasobów do obsługi zgłoszenia reklamacyjnego w sposób automatyczny lub poprzez wskazanie osoby (także kolejnych osób) odpowiedzialnej za obsługę przez osobę uprawnioną. Możliwość skutecznego zarządzania procesem, usprawnienie obsługi i skuteczne rozwiązanie problemu. Możliwość ustalenia działań mających rozwiązań problem w zależności od typu REKLAMACJI. Możliwość generowania raportów wskazujących m.in. najczęstsze przyczyny powstawania REKLAMACJI. Możliwość ustalenia zdarzeń, które przyczyniły się do złożenia REKLAMACJI ? Możliwość stałej kontroli postępów prac, a tym samym gotowości do bieżącego informowania klienta o statusie REKLAMACJI.

Wsparcie procesu reklamacyjengo
Aplikacja umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu REKLAMACJI i koordynację działań mających na celu usunięciu skutków powstania wady. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia konkretnych działań rejestrują postępy prac. Program posiada funkcjei budowania raportów i analizowania wprowadzonych danych. Organizacja procesu obsługi REKLAMACJI, który wiąże się z przyjęciem zgłoszenia, wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za rozpatrzenie REKLAMACJI, ustaleniem przyczyn i wreszcie rozwiązaniem problemu w sposób zapewniający sprawną obsługę przyjmowania i rozpatrywania gwarancji może stanowid element niezwykle istotny dla budowania pozytywnych relacji z klientem w przyszłości. Program pozwala na rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych OnLine przez internet i wystawianie protokołów reklamacyjnych wraz z wydrukiem potwierdzenia dla klienta. .

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl