REJESTRACJA

Odszukano artykuły zawierające frazę rejestracja

Rejestracja użytkowników


W celu umożliwienia użytkownikom korzystania z programu sklepu internetowego dostępny jest specjalny formularz zakłądania kont dostępowych.


Zgłoszenia reklamacyjne


REJESTRACJA zgłoszenia reklamacyjnego przez internet.

reklamacje | zgłoszenie internetowe |

Spedycja


Moduł dedykowany do obsługi magazynu w zakresie spedycji w oparciu o firmy kurierskie.


rejestracja
rejestracja
Rejestracja użytkowników
W celu umożliwienia użytkownikom korzystania z programu sklepu internetowego dostępny jest specjalny formularz zakłądania kont dostępowych.

Numer RMA
REJESTRACJA zgłoszenia reklamacyjnego przez internet powoduje automatyczne nadanie numeru RMA reklamacji - Return Merchandise Authorization.

Zgłoszenia reklamacyjne
REJESTRACJA zgłoszenia reklamacyjnego przez internet.

Spedycja
Moduł dedykowany do obsługi magazynu w zakresie spedycji w oparciu o firmy kurierskie.

Reklamacje przez internet
REJESTRACJA zgłoszenia reklamacyjnego przez internet.

Corax ERP - Obsługa walut
REJESTRACJA faktur importowych, dokumentów SAD, wystawianie faktur eksportowych, rozrachunki wielowalutowe, wyliczanie różnic kursowych, pobieranie kursów walut.

Rejestracja dokumentów
Program DMS przeznaczony jest do gromadzenia, udostępniania i wyszukiwania dowolnego rodzaju dokumentów wewnętrznych firmy lub też przychodzących z zewnątrz w postaci plików elektrnicznych w dowolnym formacie. System DMS zawiera możliwość precyzyjnego wyszukiwania dokumentów według dowolnych zdefiniowanych kryteriów przeszukwiania bazy danych - za pomocą funkcji filtrowania. Dokumenty mogą być zapisywane w systemie DMS z dysku na zasadzie wskaż plik, skanowane za pomocą skanera dokumentów, który automatycznie zapisuje dokument w postiaci wskaznego formatu np. PDF, pojawiać się w systemie z poczty elektronicznej.

Automatyczne wysyłanie maili
Program może w określonym momencie wyysłać automatycznie powiadomienia dla klientów o statusie reklamacji. jeżeli serwis zatwierdzi przyjęcie urządzenia do naprawy (REJESTRACJA przyjęcia do magazynu depozytu) to wysyłany jest mail potwierdzjaący przyjęcie urządzenia do naprawy. Po wykonaniu czynności serwisowych - naprawy - automatcyznie jest wysyłany mail z powiadomieniem o statusie, a po nadaniu numeru listu przewozowego wysyłane jest powiadomienie o wykonanej spedycji.

Internetowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego
Pozwala na rejestrację zgłoszeń reklamacyjnych przez firmy na podstawie adresu mailowego i generowanego hasła. Moduł składa się z 3 sekcji: sprawdzanie statusu zgłoszenia; REJESTRACJA nowej reklamacji przez dystrybutora; Zakładanie nowego konta dostępowego.

Zamówienia
ZD (Zamówienie do dostawcy) – REJESTRACJA wpływa na stan zamówień na liście stanu magazynu jako suma ZD i ZO, ZO (Zamówienie od odbiorcy) – REJESTRACJA wpływa na stan zamówień na liście stanu magazynu jako suma ZD i ZO,.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl