PROJEKTOWANIE

Odszukano artykuły zawierające frazę projektowanie

Projektant MENU


Projektant MENU pozwala na zmianę ustawień MENU użytkownika

projektant tabel | projektowanie raportów | projektowanie wydruków |

Strony www


PROJEKTOWANIE stron Internetowych, sklepów Internetowych witryn biznesowych oraz aplikacji webowych.


Dostosowanie wydruków


System do drukowania dokumentów wykorzystuje szablony w standardzie XML, za pomocą których zdefiniowany jest wygląd każdego dokumentu.

projektowanie wydruków - report builder |

Projektant formularzy


Formularze wykorzystywane podczas wprowadzania danych do systemu magazynowego mogą nie być wystarczające dla danej firmy.


Konfiguracja raportów


Każde wdrożenie systemu magazynowego wiąże się z ustaleniem zakresu raportów jakie będą udostępniane.

platforma raportowa | zarządzanie raportami - studio raporty |

Projektant TABEL


Projektant tabel jest drugą funkcją administratora przeznaczoną do wprowadzania indywidualnych ustawień.

projektowanie menu | projektowanie wydruków |

projektowanie
projektowanieprojektowanieprojektowanie
Bazy danych SQL 2012 Server
PROJEKTOWANIE, optymalizacja i serwis bazy danych SQL 2008 server

Projektant TABEL
Projektant tabel jest drugą funkcją administratora przeznaczoną do wprowadzania indywidualnych ustawień.

Projektowanie raportów
Każde wdrożenie systemu magazynowego wiąże się z ustaleniem zakresu raportów jakie będą udostępniane.

Projektowanie formularzy
Formularze wykorzystywane podczas wprowadzania danych do systemu magazynowego mogą nie być wystarczające dla danej firmy.

Systemy IT
SoftwareStudio Sp. z o.o. oferuje usługi ekspertów w dziedzinie Systemów IT w celu dopasowania najbardziej optymalnych rozwiązań informatycznych. Doradcy pomagają rozwiązać problemy na każdym etapie użytkowania nowoczesnych technologii. Rozpoczynając od rozpoznania potrzeb i określenia rozwiązań pozwalających zredukować nadmierne koszty finansowe i czasowe, poprzez planowanie, PROJEKTOWANIE, wdrażanie, kończąc na szkoleniach i integracji systemów IT.

Architektura systemów bazodanowych
Elementy stanowiące system baz danych wraz ze sposobem w jaki są ze sobą powiązanie oraz logika organizacji składają się na ARCHITEKTURĘ SYSTEMU BAZ DANYCH. Historycznie architektura aplikacji bazodanowej rozwijała się od architektury jednowarstwowej w kierunku architektury wielowarstwowej. Warstwa jest pojęciem logicznym umożliwiającym zaPROJEKTOWANIE programu prostszego w budowie i obsłudze.

Projektowanie tabel
Projektant TABEL pozwala administratorowi dostsować widoki tabel (poszczególnych rejestrów) wyświetlanych w systemie magazynowym. Za pomocą PROJEKTANTA TABEL administrator może zdecydować dla poszczególnych rejestrów jakie kolumny mają być wyświetlane, jakie mają być ich etykeity (opisy nagłówków kolumn), oraz określić kolor czcionki dla każdej kolumny oraz tło. W tan sposób administrator może podkreślać ważność pewnych informacji.

Projektowanie MENU
Podstawowa zmiana konfiguracji systemu polega na indywidualnym ustawieniu MENU dla każdego użytkownika. Administrator za pomocą narzędzi administracyjnych może każdemu użytkownikowi zaprojektować inny układ menu zmianiając kolejność, nazwy (opisy), ikony czy sekcje. Z poziomu modułu administratora dostępna jest sekcja KONFIGURACJA zawierająca dostęp do PROJEKTANTA MENU. Wyświetlana jest tabela z listą zdefiniowanych użytkowników systemu.

Projektowanie wydruków
Drukowanie dokumentów z programu magazynowego WMS.net oparte zostało na bazie szablonów XML, które publikowane są na serwerze raportów SQL. Wykorzystanie standardu Microsoft w zakresie projektowania dokumentów za pomocą Report Builder oraz sql reporting services pozwala administratorowi na dowolne zaPROJEKTOWANIE i dostosowanie postaci dokumentów drukowanych z systemu.

Projektowanie raportów
Program magazynowy WMS.net dostarcza szereg standardowych raportów, które można opublikować na serwerze raportów SQL i udostęnić wybranym użytkownikom. W tym zakresie wykorzystujemy mechanizm reporting services bazy SQL server oraz szablony XML opisujące sam raport. Szablony raportów (pliki rdl) można w dowolny sposób zaprojektować wykorzystując jako narzędzie Microsoft Report Builder i za jego pomocą ustawić raporty.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl