PROJEKT

Odszukano artykuły zawierające frazę projekt

Projekty informatyczne


Spółka oferuje realizację PROJEKTów informatycznych na zamówienie, rozpoczynając od przygotowania analizy przedwdrożeniowej, analizy funkcjonalnej, przez przygotowanie PROJEKTu i jego implementację. aż po wdrożenie i zapewnienie wsparcia produktu

firma informatyczna | programy informatyczne |

Projektant MENU


PROJEKTant MENU pozwala na zmianę ustawień MENU użytkownika

projektant tabel | projektowanie raportów | projektowanie wydruków |

Funkcje bazy SQL server


Najważniejsze funkcje jakie oferuje baza SQL server

obsługa informatyczna | systemy it |

Strony www


PROJEKTowanie stron Internetowych, sklepów Internetowych witryn biznesowych oraz aplikacji webowych.


Dostosowanie wydruków


System do drukowania dokumentów wykorzystuje szablony w standardzie XML, za pomocą których zdefiniowany jest wygląd każdego dokumentu.

projektowanie wydruków - report builder |

Projektant formularzy


Formularze wykorzystywane podczas wprowadzania danych do systemu magazynowego mogą nie być wystarczające dla danej firmy.


Konfiguracja raportów


Każde wdrożenie systemu magazynowego wiąże się z ustaleniem zakresu raportów jakie będą udostępniane.

platforma raportowa | zarządzanie raportami - studio raporty |

Projektant TABEL


PROJEKTant tabel jest drugą funkcją administratora przeznaczoną do wprowadzania indywidualnych ustawień.

projektowanie menu | projektowanie wydruków |

projekt
projektprojektprojektprojektprojektprojektprojektprojektprojekt
Microsoft SQL 2005 server
Baza danych SQL Server 2005 została zaPROJEKTowana tak, by pomóc przedsiębiorstwom w sprostaniu tym wyzwaniom.

Sophos Anti-virus
Aplikacja zapewnią pełną ochronę antywirusową desktopów, serwerów plików i serwerów pocztowych w atrakcyjnej cenie. Doskonała ochrona jest dostosowana do łatwego zarządzania i funkcjonalnego przeprowadzania aktualizacji, zaPROJEKTowana przede wszystkim z myślą o małych firmach.

Bazy danych SQL 2012 Server
PROJEKTowanie, optymalizacja i serwis bazy danych SQL 2008 server

Projektant TABEL
PROJEKTant tabel jest drugą funkcją administratora przeznaczoną do wprowadzania indywidualnych ustawień.

Projektowanie raportów
Każde wdrożenie systemu magazynowego wiąże się z ustaleniem zakresu raportów jakie będą udostępniane.

Rodzaje środków trwałych
Zgodnie z ustawą do środków trwałych zalicza się stanowiące własność lub współwłasność jednostki: - nieruchomości (grunty, budynki) - maszyny i urządzenia, - środki transportu, - inne przedmioty, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Zgodnie z ustawą do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się: - prawo użytkowania wieczystego gruntu, - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, - prawa autorskie, - prawa do PROJEKTów, wynalazków, patentów, licencji, - programy komputerowe, - know-how o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Pod pojęciem inwestycji w obcych środkach trwałych rozumie się koszty poniesione w obcych środkach trwałych, mające na celu ich przystosowanie do potrzeb użytkowników, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji i adaptacji tych obiektów jeśli: - wykonane roboty są kompletne i ich efekty zdatne do użytku, - obiekty, w których roboty wykonano będą użytkowane dłużej niż 1 rok. Pozostałe środki trwałe to najczęściej wyposażenie lub niskocenne składniki majątku trwałego, które są zwykle umarzane metodą jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Oprogramowanie w magazynie narzędzi
Oprogramowanie uzupełnia inne funkcjonalności systemu wspomagające realizację produkcji np. w obszarze odzieży roboczej, wyposażenia pracownika czy kontroli jakości. Rozwiązanie daje sporą możliwość elastycznego dostosowania do specyfiki działalności produkcyjnej firmy, pozwalając na szerokie definiowanie poszczególnych elementów. Już na etapie PROJEKTowania prowadzone są konsultacje z potencjalnymi użytkownikami, tak aby aplikacja możliwie najwcześniej zapewniała maksymalną ergonomię pracy oraz szybki dostęp do podstawowych informacji o stanie wypożyczalni narzędzi. .

Corax ERP - wartości niematerialne i prawne
Zgodnie z ustawą do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się: prawo użytkowania wieczystego gruntu; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; prawa autorskie; prawa do PROJEKTów, wynalazków, patentów; licencji; programy komputerowe; know-how; o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok.

Metodologia wdrożenia systemu ERP
Nasze wdrożenia realizujemy zgodnie z przyjętą przez nas metodyką wdrożeniową, stworzoną w oparciu o opisywane w literaturze wzorce oraz nasze doświadczenia. W prowadzonych PROJEKTach staramy się nie tylko zaimplementować aktualny model działania firmy w nowym systemie informatycznym, ale także proponujemy zwykle pewne sprawdzone rozwiązania które przyniosą Klientowi mierzalne korzyści. Każde wdrożenie traktujemy indywidualnie, ale cel zawsze jest taki sam - wdrożyć system w zakładanym przez Klienta zakresie i czasie oraz przy kosztach nie wyższych niż planowane. Klientom, którzy użytkują już wdrożone systemy, proponujemy powdrożeniowe usługi serwisowe. W zależności od potrzeb Klienta dobieramy taki zakres usług, który będzie dla niego optymalny. Zapewniamy między innymi dostęp do aktualnych wersji oprogramowania i dokumentacji oraz kompetentny hot-line. Nasza oferta nie ogranicza się do uruchomienia systemu ERP. Jeśli jest taka potrzeba dostarczamy naszym Klientom niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie dodatkowe. Współpracujemy między innymi z firmami Beyond, Komputronik.

Szkolenia
Pełen zakres usług w oparciu o skuteczną metodykę wdrożeniową, PROJEKT wdrożenia oprogramowania. .

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl