POMOC

Odszukano artykuły zawierające frazę pomoc

Wdrożenia systemu ENOVA


Głównym przedmiotem działalności naszej firmy jest tworzenie oprogramowania dla firm oraz wdrażanie systemów klasy ERP - a w szczególności ENOVA firmy Soneta z Krakowa.

systemy it |

Raportowanie za pomocą Microsoft Report Builder


Raportowanie za POMOCą Microsoft Report Builder


Obsługa magazynu wysokiego składowania
Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na POMOCniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Program można wykorzystywać jako moduł magazynu wysokiego składowania.

Przygotowania do wdrożenia systemu
Złożoność rozwiązywanych za POMOCą informatyki problemów charakteryzuje wielkość i struktura zbiorów danych oraz złożoność procedur przetwarzania tych informacji.

Report Builder
Analizy i raporty za POMOCą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za POMOCą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

Filtrowanie
Filtrowanie wykonywane jest za POMOCą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.

Report Builder
Analizy i raporty za POMOCą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za POMOCą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Technologia SQL Reporting Services pozwala przygotować raporty i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.

Wynajem miejsc magazynowych
Oferowany program magazynowy dedykowany jest dla firm prowadzących magazyn na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. Specjalistyczne firmy logistyczne posiadające magazyn wysokiego składowania prowadzą gospodarkę magazynową dla swoich klientów wynajmując im określone przestrzenie magazynowe. Wynajmująca firma nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem magazynu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi. W ramach opłaty za składowanie towaru w magazynie, firma logistyczna zapewnia całą, kompleksową obsługę. Jednym z narzędzi POMOCnym w takiej pracy jest program Studio Magazyn WMS.net za POMOCą którego można ewidencjonować towary wg klientów i miejsc składowania.

Rola programu magazynowego
Za POMOCą systemu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych, gdzie ruch towarów jest intensywny, w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji Operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych. Istotną rolę dla usługodawców logistycznych może stanowić możliwość planowania wysyłek z magazynu w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, a także skrócić czas magazynowania i obniżyć w ten sposób koszty „zamrożenia” kapitału obrotowego. Oznacza to, że system WMS można odpowiednio zintegrować z innymi systemami wykorzystanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki. .

Corax - produkcja
Moduł programu Corax dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym. Dostarcza specjalistycznego wsparcia informatycznego automatyzującego przebieg procesów produkcyjnych. Udostępnia mechanizmy analityczne służące do sprawowania kontroli nad aktualnie prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi a także do planowania dalszej produkcji. Przy jego POMOCy firma z łatwością może dokonać prostej kompletacji, wyprodukować towary pod konkretne zamówienia jak również realizować zlecenia produkcyjne oparte o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne.

Automatyczna identyfikacja w narzędziowni
Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji za POMOCą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków, alfanumeryczny dla znaków cyfrowych i literowych. Technika automatycznej identyfikacji za POMOCą kodów kreskowych można wykorzystać do identyfikacji towarów, narzędzi,pracowników, miejsc składowania, opakowań, wyposażenia i środków trwałych. Sam kod kreskowy może być nośnikiem danych identyfikacyjnych lub nośnikiem danych. Program pozwala wdrożyć i wykorzystywać do identyfikacji zarówno kody kreskowe, karty magnetyczne jak i identyfikację za POMOCą RFID.

Przegląd techniczny
W ramach przeglądu technicznego wykonuje się czynności obejmujące m.in. konserwację (np. czyszczenie, smarowanie), regulację, diagnostykę oraz profilaktykę. Celem przeglądu jest wykrycie i usunięcie niesprawności i uszkodzeń za POMOCą regulacji lub elementarnej naprawy.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl