PLIKI

Odszukano artykuły zawierające frazę pliki

Załączniki


Program umożliwia dodwanie dowolnych plików stanowiących załączniki do kartotek i dokumentów

grupowanie danych w tabeli | sposób na szukanie - filtrowanie | zamiana kolejności danych w tabeli |

Pliki


Platforma StudioSystem działa w oparciu o szereg plików.


Eksport danych


Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.


Eksport danych
Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.

Załączniki
Standardowa funkcja pozwalająca dołączać dowolne PLIKI do danego dokumentu – stanowiące załączniki.

Załączniki
Standardowa funkcja pozwalająca dołączać dowolne PLIKI do danego dokumentu – stanowiące załączniki.

Bezpieczeństwo fizyczne danych
Baza danych składa się z plików. Plik bazy można podzielić na PLIKI danych i PLIKI dziennika transakcji.

Pliki
Platforma StudioSystem działa w oparciu o szereg plików.

Integracja systemów
Integracja odnosi się do organizacji systemów (komputerowych, produkcyjnych lub administracyjnych) i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak PLIKI, bazy danych lub urządzenia.

Integracja systemów
Integracja dwóch systemów w sensie informatycznym odnosi się do organizacji systemów (komputerowych, produkcyjnych lub administracyjnych) i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak PLIKI, bazy danych lub urządzenia.

Zabezpieczanie dokumentów
Archiwizacja może obejmować zarówno dane tworzone i przechowywane bezpośrednio przez użytkownika (dokumenty tekstowe, obrazy, filmy, bazy danych itp.), a także elementy systemu (PLIKI konfiguracyjne, rejestry), czy nawet całe systemy Operacyjne (partycje lub dyski twarde). Sposób i rodzaj archiwizacji jest ściśle związany z potrzebami, systemem Operacyjnym, kosztami oraz wymaganym czasem niezbędnym do jej odtworzenia, a także wreszcie dostępnym oprogramowaniem.

Przegrywanie danych - Tryb ADMIN
Zalogowany użytkownik ADMIN może na żądanie dokonać przegrywnaia danych z plików DBF do SQL uruchamiając opcję Synchronizacja ręczna: Zaznaczając jakie tabela (PLIKI DBF) mają być replikowane. W powyższym przykładzie mamy dostęp do 2 tabel kartotek. Uruchomienie opcji powoduje wyświetlenie okna informacyjnego z postępem replikacji.

Załączniki
Każda kartoteka asortymentowa może mieć dołączone dowolne PLIKI w postaci załączników, dzięki czemu mozna przechowywać dokumenatcję stowarzyszoną z danym artykułem. Mogą to być certyfikaty, opisy szczegółowe w formacie PDF, filmy z preznetacjami czy muzyka.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl