PERSONALIZACJA

Odszukano artykuły zawierające frazę personalizacja

Ustawienia kolumn tabeli


Zestawienia danych prezentowane w tabeli można spersonalziować zmianiając ustawienia kolumn.

personalizacja |

Personalizacja


PERSONALIZACJA, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

administrator | instalacja programu |

Personalizacja


PERSONALIZACJA, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań


Personalizacja


PERSONALIZACJA, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań


Personalizacja ustawień


PERSONALIZACJA, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań


Personalizacja ustawień systemu


PERSONALIZACJA, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań


personalizacja
personalizacjapersonalizacjapersonalizacjapersonalizacja
Personalizacja
PERSONALIZACJA, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

Personalizacja
PERSONALIZACJA, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

Personalizacja
PERSONALIZACJA, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

Personalizacja
PERSONALIZACJA, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

Ustawienia kolumn tabeli
Zestawienia danych prezentowane w tabeli można spersonalziować zmianiając ustawienia kolumn.

Personalizacja wydruków
Wcześniejsze wersje oprogramowania magazynowego korzystały z wydruków w oparciu o Report Viewer (*.rdlc), od 2009 roku SoftwareStudio wdraża nowsze rozwiązanie oparte o Report Builder 2.0 (*rdl) oraz serwer raportów SQL. W związku z powyższym chcą personalizować wydruki należy modyfikować pliki RDL oraz zainstalować je na serwerze raportów w odpowiednim folderze. W wersji SQL R2 zmienił się standard plików RDL, które należy konfigurować za pomocą Report Builder w wersji 3.0. Mimo, że pliki mają identyczne rozszerzenie RDL ich struktura została zmieniona na tyle, że szablony raportów i wydruków nie są między sobą kompatybilne. Przed przygotowaniem raportów należy sprawdzić wersję serwera SQL na jakim będą instalowane wydruki. SoftwareStudio zaleca korzystanie z najnowszej wersji Microsoft SQL Server 2008 R2, a więc pracę na standardzie Report Builder.3.0.

Personalizacja
PERSONALIZACJA, czyli dostosowanie systemu HR do własnych wymagań. W programie istnieje możliwość konfiguracji indywidualnego menu, dla wybranego użytkownika systemu lub wybranej grupy użytkowników, w zależności od pełnionej funkcji w firmie oraz ograniczenia dostępu do poszczególnych funkcji i informacji. Aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi działa w technologii ASP.net – obsługa przez przeglądarkę internetową i działa na bazie MS SQL.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl