OPERACJE

Odszukano artykuły zawierające frazę operacje

Operacje magazynowe


Program pozwala na ewidencję czynności wykonywanych przez pracowników magazynu w powiązaniu z dokumentami przyjęcia i wydania.

ewidencja palet | komisjonowanie | picking list |

Programowanie Windows CE


Użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem Operacyjnym Windows CE potrzebują specjalnego oprogramowania dla systemu Operacyjnego Microsoft Windows CE

usługi programistyczne |

operacje
operacjeoperacjeoperacje
Programowanie Windows CE
Użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem Operacyjnym Windows CE potrzebują specjalnego oprogramowania dla systemu Operacyjnego Microsoft Windows CE

Program Wypożyczalnia SQL
Za pomocą programu wypożyczalnia rejestruje się wszystkie OPERACJE i czynności związane z gospodarką magazynową, wypożyczalnią oraz ewidencją środków trwałych i wyposażenia.

Program dla wypożyczalni
Program Studio Wypożyczalnia.net przeznaczony jest do wspierania pracowników magazynu i wypożyczalni. Za pomocą programu rejestruje się wszystkie OPERACJE i czynności związane z gospodarką magazynową, wypożyczalnią oraz ewidencją środków trwałych i wyposażenia.

Kartoteki maszyn i urządzeń
Wszystkie OPERACJE i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń.

HermesSQL
Sprawne zarządzanie firmą humansoft HermesSQL wspomaga i koordynuje pracę osób zatrudnionych na różnych stanowiskach w firmie. OPERACJE wykonywane przez poszczególnych użytkowników rejestrowane są w jednej wspólnej bazie danych, co jest bezpośrednio związane z pełną integracją wszystkich modułów wchodzących w skład programu.

Logistyka magazynowa
Oprócz samego składowania, usługi magazynowania obejmują najczęściej także usługi pakowania, etykietowania, konfekcjonowania, obsługę akcji promocyjnych, tzw. "co-packing" ("pakowanie na zlecenie"), cross-docking - system bezpośrednich przepływów towarów od wielu nadawców do wielu odbiorców całodobową ochronę, nadzór kamer przemysłowych, pełną obsługę celną w jednym miejscu, dzięki własnemu "miejscu uznanemu", w którym funkcjonariusz celny pomaga Klientom w załatwieniu wszelkich formalności celnych, bezpieczeństwo składowanych towarów. Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny i sprawny system informatyczny, z tym że preferowane są rozwiązania pozwalające na zdalny przez internet dostęp do modułu klienta. Klient logując się do dedykowanego portalu internetowego firmy logistycznej ma wgląd w swoje stany magazynowe, dokumentu i OPERACJE. Ponadto ma możliwość wystawienia dokumentów zleceń wydań czy awizo dostawy.

Okresy rozrachunkowe
Podstawowym okresem obrachunkowym w systemie jest jeden miesiąc. Bilans otwarcia nowego roku jest również traktowany jako normalny okres obrachunkowy. Każdy okres oznaczony jest numerem. Bilans otwarcia ma numer 00, styczeń - 01, luty - 02 itd. Rok obrachunkowy składa się więc z 13 okresów. Początek roku obrachunkowego ustala Użytkownik i może to być dowolna data roku kalendarzowego. W większości firm rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Otwieranie nowych okresów następuje automatycznie w momencie wejścia do systemu. Pozostałe OPERACJE na okresach wykonuje się w opcji Okresy.

Pakiet podstawowy Corax ERP
Pakiet Podstawowy jako główny moduł oprogramowania obsługuje następujące OPERACJE: Sprzedaż; Zakupy; Gospodarka magazynowa; Rejestry VAT; Kasa/Bank; Rozrachunki; Analizy; Konfiguracja; Administracja.

Corax ERP - dekretowanie dokumentów
OPERACJE dekretacji dokumentów księgowych (dowodów księgowych) wykonuje się w opcji Księgowanie dokumentów. Tabela ta zawiera wszystkie dokumenty przeniesione do KH z innych modułów (opcja Funkcje administracyjne -> Przenoszenie dokumentów do KH) oraz Polecenia księgowania (PK), zarówno już zaksięgowane jak i nie zaksięgowane. Operację dekretacji można wykonać na trzy sposoby: automatycznie, półautomatycznie, ręcznie. Polecany i najczęściej wykorzystywany jest sposób automatyczny. Zadekretowane dokumenty otrzymują status D i są traktowane jako dokumenty robocze (modyfikowalne). Można jednak na ich podstawie wykonywać wszelkie zestawienia, łącznie ze sprawozdaniami i deklaracjami. Umożliwia to przeprowadzenie symulacji danych przed ostatecznym zaksięgowaniem dokumentów.

Corax ERP - Księgowanie dokumentów
Operacja księgowania realizowana jest w tabeli Dekretacja dokumentów w opcji OPERACJE. Księgowanie: nadaje dokumentowi unikalny, kolejny numer w dzienniku; wpisuje datę zaksięgowania; blokuje możliwość edycji dekretów dokumentu; nadaje dokumentowi status K. Księgowanie dokumentów jest procesem nieodwracalnym. Pamiętać należy o tym, że większość zestawień księgowych potrafi korzystać z zapisów dokumentów roboczych czyli zadekretowanych, a nie zaksięgowanych. Umożliwia to przeprowadzenie symulacji danych przed ostatecznym zaksięgowaniem dokumentów.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl