Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypsiać dowolną ilość komentarzy
Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypisać dowolną ilość komentarzy przez różnych pracowników. Standardowa funkcja pozwalająca przeglądać listę uwag i komentarzy do wybranej pozycji z tabeli. Wyświetla się okno z listą uwag i komentarzy, z możliwością edycji i dopisywania nowych. Wyświetlona tabelka pozwala oznaczyć czy dany komentarz - notatka - jest aktywna, przypisać 5 znakowy kod oddziału (MPK - miejsce powstawania kosztów) wprowadzić tekst komentarza za pomocą skalowalnego okna - treść dowolnej długości. Po zapisaniu takiej notatki automatycznie program zapisuje informacje KTO i KIEDY dokonał takiego zapisu. Zapisane informacje - notatki można edytować w zależności od poziomu uprawnień.
Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypsiać dowolną ilość komentarzy
Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypsiać dowolną ilość komentarzy. Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypisać dowolną ilość komentarzy przez różnych pracowników. Standardowa funkcja pozwalająca przeglądać listę uwag i komentarzy do wybranej pozycji z tabeli. Wyświetla się okno z listą uwag i komentarzy, z możliwością edycji i dopisywania nowych. Wyświetlona tabelka pozwala oznaczyć czy dany komentarz - notatka - jest aktywna, przypisać 5 znakowy kod oddziału (MPK - miejsce powstawania kosztów) wprowadzić tekst komentarza za pomocą skalowalnego okna - treść dowolnej długości. Po zapisaniu takiej notatki automatycznie program zapisuje informacje KTO i KIEDY dokonał takiego zapisu. Zapisane informacje - notatki można edytować w zależności od poziomu uprawnień. Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypsiać dowolną ilość komentarzy.
Pozycje szczegółowe zakładki DOKUMENTY wyświetlają na liście rozwijanej dostęp do dokumentów ofert i dokumentów zamówienia. Po wywołaniu menu DOKUMENTY / NOWE ZAMÓWIENIA pojawi się okno dopisania nowego zamówienia. Formatka dopisania składa się z pięciu zakładek: Dane ewidencyjne, Zapotrzebowanie klienta, Cechy, Notatki, Załączniki. .
Po uruchomieniu pozycji menu KARTOTEKI / PRACOWNICY w oknie pulpitu nawigacyjnego zostają wyświetlone następujące sekcje: pracownicy, pracownicy wg statusu oraz zestawienia. W sekcji Pracownicy wg statusu wybór określonego statusu wyświetli rejestr kartotek pracowników tylko i wyłącznie z przypisanym wybranym statusem. Formatka dopisania składa się z dziewięciu zakładek: Dane ogólne, Dane szczegółowe, Dane o kandydacie, Umiejętności, Opis, Badania lekarskie, Cechy pracownika, Notatki, Załączniki. .
Sekcja Kartoteki klientów i Klienci potencjalni wyświetla rejestr wszystkich wprowadzonych przez zalogowanego użytkownika kartotek potencjalnych klientów. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji i podglądu kartoteki. Formatka dopisania składa się z sześciu zakładek: Dane ewidencyjne, Opis, Miejsce zatrudnienia, Cechy, Notatki, Załączniki. W pierwszej zakładce DANE EWIDENCYJNE podajemy podstawowe dane nowego klienta: w pierwszym polu należy zaznaczyć czy kartoteka ma być aktywna (pole domyślnie zaznaczone), w drugim polu Rodzaj klienta domyślnie jest wybrana wartość Potencjalny. Status klienta wybieramy z listy rozwijanej. Następnie podajemy dane klienta: nazwę skróconą, nazwę pełną, typ działalności wybieramy z listy rozwijanej, opis działalności, kod APE, ulica, kod i miejscowość, wybieramy z list rozwijanych: kraj, departament i region. A także dane do kontakt: źródło kontakt, imię, nazwisko, stanowisko, telefon, telefon komórkowy, fax, e-mail i www. .
Funkcja - przycisk UWAGI umożliwia wpisanie dodatkowych informacji czy notatek. Pojawiają się tutaj również informacje dodatkowe wprowadzone podczas rejestracji przez stronę www. Istnieje możliwość dopisania nowych notatek. Nowy komentarz – notatka dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy notatka ma być aktywna. W kolejnych polach wpisujemy Kod oraz Tytuł oraz treść notatki. Pole Uwagi to miejsce na wpisanie dowolnego komentarza. Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy Shift>Enter>. .
Informacje o obecności obejmują teraz notatki osobiste, lokalizacje i zdjęcia, a użytkownicy kontrolują swoje informacje osobiste za pomocą rozszerzonych ustawień prywatności. Teraz użytkownik może samodzielnie ustawić swój stan obecności albo stan ten może być ustawiany automatycznie, na przykład na podstawie kalendarza lub stanu zalogowania użytkownika. Ponadto można dostosować poziom dostępu dla poszczególnych kontaktów w celu określenia, ile informacji należy im udostępniać.
Funkcja UWAGI umożliwia podgląd dopisanych do wybranego zamówienia uwag oraz dopisanie nowych. Po uruchomieniu funkcji pojawia się okno. W oknie istnieje możliwość dopisania nowej notatki, modyfikacji notatki już istniejącej oraz usunięcia notatki.Uwagi do zamówienia
DEMO