NARZĘDZI

Odszukano artykuły zawierające frazę narzędzi

Automatyczna identyfikacja pracowników i narzędzi


Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako nośników informacji

drukowanie dokumentów | program magazyn narzędzi |

Narzędzia uszkodzone


NARZĘDZIa uszkodzone i działania naprawcze Innym wykorzystaniem do zaznaczenia pozycji magazynowych jako uszkodzone jest wykorzystanie opcji „zamrażania” opisanej powyżej

magazyn |

Przeglądy narzędzi


Moduł kontroli sygnalizuje użytkownikowi, które NARZĘDZIa są przeznaczone do legalizacji (informuje o zbliżającym się terminie wykonania badań), pracownik kontroli posiada pełną wiedzę na temat ile NARZĘDZI jest przygotowanych do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych, pozwala to zaplanować pracę kontrolerów

utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń |

Narzędzia w badaniach


Rejestr Wydań NARZĘDZI do badań jest analogiczny do rejestru Wydań NARZĘDZI w menu Ewidencja Przyjęć i Wydań, różni się tylko tym, że zamiast pracownika wybieramy kontrahenta u którego przeprowadzane są przeglądy legalizacje i badania. Określany jest termin zwrotu NARZĘDZIa do NARZĘDZIowni

program do wypożyczalni |

Inwentaryzacja narzędzi


Dokumenty spisu z natury Dokumenty spisu z natury, wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych.

program magazyn narzędzi | przeglądy narzędzi |

Kontrahenci i pracownicy narzędziowni


Przeznaczona jest do ewidencji danych o firmach i osobach któe są powiązane z dokumentami rejestrowanymi przez program magazynowy.

kartoteki z excela |

Zarządzanie gospodarką NARZĘDZIAMI


Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką NARZĘDZIami i ich produkcją

system zarządzania narzędziownią |

Instalacja programu magazyn narzędzi


Instalacja i konfiguracja programu Studio Magazyn NARZĘDZI.net

programy internetowe |

Przygotowanie do wdrożenia systemu w narzędziowni


Złożoność rozwiązywanych za pomocą informatyki problemów charakteryzuje wielkość i struktura zbiorów danych oraz złożoność procedur przetwarzania tych informacji.

demo programu magazyn narzędzi |

narzędzi
narzędzinarzędzinarzędzinarzędzinarzędzinarzędzinarzędzinarzędzinarzędzi
Produktywność programistów
Jedną z głównych przeszkód podniesienia wydajności programistów był brak zintegrowanych NARZĘDZI do tworzenia aplikacji oraz wyszukiwania i kontroli błędów (debugowanie) oprogramowania do przetwarzania danych.

Magazyn Narzędzi
Kartoteka NARZĘDZI pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń NARZĘDZI (wypożyczalnia NARZĘDZI) oraz w dokumenatch przychodu i rozchodu NARZĘDZI (moduł zakupów, likwidacji)

Drukowanie dokumentów
Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków.

Report Builder
Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

Wstęp
Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą bez dobrego zarządzania gospodarką NARZĘDZIami i ich produkcją.

Wynajem miejsc magazynowych
Oferowany program magazynowy dedykowany jest dla firm prowadzących magazyn na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. Specjalistyczne firmy logistyczne posiadające magazyn wysokiego składowania prowadzą gospodarkę magazynową dla swoich klientów wynajmując im określone przestrzenie magazynowe. Wynajmująca firma nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem magazynu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi. W ramach opłaty za składowanie towaru w magazynie, firma logistyczna zapewnia całą, kompleksową obsługę. Jednym z NARZĘDZI pomocnym w takiej pracy jest program Studio Magazyn WMS.net za pomocą którego można ewidencjonować towary wg klientów i miejsc składowania.

Traceability
Funkcja programu magazynowego - TREACEBILITY - Istotą rozwiązań do śledzenia pochodzenia towarów „traceability” jest możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha. Ponadto rozwiązanie dostarczenia informacji do następnego etapu - do kogo i co zostało wysłane. NARZĘDZIem funkcjonowania takiego rozwiązania jest System GS1 posługujący się globalnymi standardami w zakresie oznaczania jednostek i przepływu informacji. Rozwiązania „traceability” są szczególnie pożądane w branży towarów spożywczych, co wynika z Rozporządzenia 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które weszło w życie w Polsce 1 stycznia 2005 r. jako członka Unii Europejskiej. Rozporządzenie to nakłada na przedsiębiorstwa branży żywnościowej i żywieniowej obowiązek śledzenia ruchu i pochodzenia produktów, czyli stosowania określonych zasad i procedur pozwalających zapisywać konieczne informacje o produktach przemieszczanych w łańcuchach dostaw.

Corax - serwis i usługi
Serwis i usługi – doskonałe NARZĘDZIe pracy dla każdej firmy, świadczącej wszelkie usługi materialne również te rozłożone w czasie np. usługi budowlane, instalacyjne oraz dla firm prowadzących usługi serwisowe związane z naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi. Pozwala prowadzić przedsiębiorstwu szczegółową ewidencję realizowanych usług i ich kosztów, a następnie uzyskać bilans zlecenia, czyli podsumowanie rentowności wykonanego zlecenia.

Automatyczna identyfikacja w narzędziowni
Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków, alfanumeryczny dla znaków cyfrowych i literowych. Technika automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych można wykorzystać do identyfikacji towarów, NARZĘDZI,pracowników, miejsc składowania, opakowań, wyposażenia i środków trwałych. Sam kod kreskowy może być nośnikiem danych identyfikacyjnych lub nośnikiem danych. Program pozwala wdrożyć i wykorzystywać do identyfikacji zarówno kody kreskowe, karty magnetyczne jak i identyfikację za pomocą RFID.

Podstawy Metrologii
Sprawdzanie NARZĘDZI pomiarowych; Pomiary wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych; Pomiary pośrednie, błędy pomiarów pośrednich; Analiza błędów; Statystyczne opracowanie wyników pomiarów; Badanie charakterystyk statycznych przetworników pomiarowych; Badanie dokładności przyrządu pomiarowego; Wyznaczanie charakterystyki dynamicznej przetwornika pomiarowego. .

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl