MIEJSCA

Odszukano artykuły zawierające frazę miejsca

Miejsca składowania towarów


W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się zwykle strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im MIEJSCA składowania towarów.


Miejsca składowania w magazynie


W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im MIEJSCA adresowe (lokalizacje magazynowe)

kartoteki magazynowe |

miejsca
miejscamiejscamiejsca
Obsługa magazynu wysokiego składowania
Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (MIEJSCA składowania) w których przechowywany jest towar. Program można wykorzystywać jako moduł magazynu wysokiego składowania.

Magazyn części
Moduł Studio Magazyn WMS.net pozwala na prowadzenie ewidencji magazynowej z dokładnością do MIEJSCA składowania wraz z numerami seryjnymi czy datami ważności.

Miejsca składowania
W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im MIEJSCA adresowe (lokalizacje magazynowe)

Obsługa magazynu
Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na zdefiniowanych MIEJSCAch adresowych (MIEJSCA składowania) w których przechowywany jest towar.

Programy komputerowe magazynowe
Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez internet z dowolnego MIEJSCA na ziemi. Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych (programy komputerowe magazynowe) pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp pracownikom firma obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania.

Wynajem magazynów
W zakresie wynajmu powierzchni magazynowych na terenie całej Polski ma to miejsce w najbardziej strategicznych punktach lokalizacyjnych kraju. Najbardziej korzystna lokalizację magazynu wraz z najlepszymi warunkami umowy najmu. Niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o stworzeniu atrakcyjnej lokalizacji dla budowy magazynów jest infrastruktura drogowa. We wszystkich miastach, które posiadają już dostęp do autostrady to właśnie okolice węzłów autostradowych stanowią najbardziej atrakcyjne MIEJSCA budowy magazynów. Tak jest w okolicach Łodzi (Stryków), Wrocławia (Bielany Wrocławskie, Kąty), Górnego Śląska (Chorzów, Gliwice) czy Poznania (Gądki, Komorniki) Aby sprostać wymaganiom Klientów i móc dostarczać im jak najbardziej aktualną i kompleksową wiedzę, należy zdecydować się na specjalizację poszczególnych centrów w określonych regionach kraju.

Usługi magazynowania i transportu towarów
Za moment wykonania usługi sprzedawca, powinien uznać moment dostawy towaru do MIEJSCA jego przeznaczenia. Zasady wystawiania faktur są takie same jak przy usługach magazynowania towaru. Należy ją wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego lub wystawiona na 30 dni przed jego powstaniem. Istnieje możliwość potraktowania usługi magazynowania i transportu jako całość, ale czy jest to usługa transportowa, czy magazynowania, nie może decydować wartość usługi. Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi magazynowania i w ramach tej usługi będą Państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę magazynowania. W takim przypadku do całości stosujemy zasady przewidziane dla usług magazynowania.

Legalizacja narzędzi
Program przygotowany jest do bieżącego zarządzania procesami legalizacji narzędzi. Podobnie wygląda kwestia wypożyczeń – w systemie dostępna jest pełna informacja o takich zdarzeniach z dokładnością do MIEJSCA i osoby wypożyczającej. W prowadzeniu magazynów narzędzi, kolejnym istotnym elementem jest metrykowanie nowego sprzętu.

Specyfikacje dla dokumentów sprzedaży
Specyfikacje paczek generowane dla faktur sprzedaży zapisywane są jako dokumenty bez pozycji, ze statusem dokumentu niezatwierdzonego. Funkcja generowania specyfikacji uruchamiana jest dla zaznaczonego kursorem dokumentu przez wybór procedury SPECYFIKACJA PACZEK. Nazwa oraz dane adresowe odbiorcy odczytane zostają z dokumentu sprzedaży. W sytuacji, gdy w fakturze zapisane zostało miejsce dostawy, w polu NAZWA 1 specyfikacji jest zapisywana nazwa MIEJSCA dostawy odczytana z kartoteki miejsc dostawy (pole NAZWA). Dane adresowe również odczytane są z kartoteki MIEJSCA dostawy skojarzonej z dokumentem sprzedaży. Uwaga: W przypadku konieczności modyfikacji danych MIEJSCA dostawy (np. niepełne informacje o miejscu dostawy) wystarczająca jest modyfikacja kartoteki MIEJSCA dostawy, nie ma potrzeby modyfikacji MIEJSCA dostawy w dokumencie sprzedaży. Przy generowaniu specyfikacji dane MIEJSCA dostawy odczytywane są bezpośrednio z kartoteki miejsc dostawy. W wyświetlonej formatce Operator może wprowadzić informacje w polach: Kontakt i telefon oraz polach dotyczących usług: COD (pobranie), Kwota pobrania, EXW (płaci odbiorca), ROD (zwrot dok.), POD (potw.dost), Dost. Do 10:00, Dost. w sobotę. Pola wagi i ilości paczek są nieedytowalne. Pola dotyczące usług wysyłki wymagają oznaczenia przez wpisanie wartości "T' (tak) lub "N" (nie). Wprowadzenie innej niż wymienione informacje lub nie wpisanie informacji jest blokowane. Pole KWOTA POBRANIA nie jest edytowane jeśli w polu COD (POBRANIE) została zapisana wartość "N". W polu aktywna jest procedura blokowania wyjścia z pola, jeśli zapisana wartość jest większa od 5 000,00. Pole UWAGI przeznaczone jest do zapisania dowolnych informacji przez Operatora. Zapisane informacje nie są drukowane na etykiecie i przepisywane do potwierdzenia odbioru. Potwierdzenie pola UWAGI uruchamia procedurę generowania specyfikacji paczek.

Kontrahent i jego oddziały
Dla każdego kontrahenta należy dopisać co najmniej jeden oddział (stanowiący centralę – siedzibę firmy) Lista oddziałów jest listą adresową dotyczącą miejsc do jakich handlowiec może jeździć. Dane podstawowe w kartotece kontrahenta dotyczą danych siedziby firmy, a oddziały oznaczają MIEJSCA odwiedzin. Z menu mamy dostęp do pozycji formularza dopisywania nowego oddziału oraz możliwość przeglądania i edycji istniejących oddziałów.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl