KONFIGURACJA

Odszukano artykuły zawierające frazę konfiguracja

Instalacja


Instalacja i KONFIGURACJA programu crm

programy informatyczne | przygotowanie do wdrożenia |

Instalacja programu magazyn narzędzi


Instalacja i KONFIGURACJA programu Studio Magazyn Narzędzi.net

programy internetowe |

Dostosowanie wydruków


System do drukowania dokumentów wykorzystuje szablony w standardzie XML, za pomocą których zdefiniowany jest wygląd każdego dokumentu.

projektowanie wydruków - report builder |

Konfiguracja programu magazynowego


Oprogramowanie magazynowe może być w dużym stopniu skonfigurowane przez administratora za pomocą szablonów personalizując układ programu wg własnych upodobań.


Konfiguracja raportów


Każde wdrożenie systemu magazynowego wiąże się z ustaleniem zakresu raportów jakie będą udostępniane.

platforma raportowa | zarządzanie raportami - studio raporty |

Instalacja programu


Instalacja i KONFIGURACJA programu reklamacje


konfiguracja
konfiguracjakonfiguracjakonfiguracjakonfiguracjakonfiguracjakonfiguracjakonfiguracjakonfiguracjakonfiguracja
Instalacja
Instalacja i KONFIGURACJA programu reklamacje

Projektowanie raportów
Każde wdrożenie systemu magazynowego wiąże się z ustaleniem zakresu raportów jakie będą udostępniane.

Projektowanie wydruków
System do drukowania dokumentów wykorzystuje szablony w standardzie XML, za pomocą których zdefiniowany jest wygląd każdego dokumentu.

Instalacja
Instalacja i KONFIGURACJA programu crm

Instalacja
Instalacja i KONFIGURACJA programu Studio Magazyn Narzędzi.net

Pakiet podstawowy Corax ERP
Pakiet Podstawowy jako główny moduł oprogramowania obsługuje następujące Operacje: Sprzedaż; Zakupy; Gospodarka magazynowa; Rejestry VAT; Kasa/Bank; Rozrachunki; Analizy; KONFIGURACJA; Administracja.

Corax ERP - Schematy księgowe
Schematy księgowe są mechanizmem pozwalającym automatycznie dekretować dokumenty. Zawierają one definicje dekretów jakie mają zostać wykonane na danym dokumencie w procesie automatycznej dekretacji. System nie narzuca żadnych definicji księgowań, schematy tworzy Użytkownik dostosowując je do sowich dokumentów, swojego planu kont i to on odpowiada za ich merytoryczną poprawność. Stworzone schematy księgowe przypisuje się poszczególnym dokumentom w opcji KONFIGURACJA. Schematy wykorzystywane są także do księgowania list płac generowanych w module Kadry i Płace.

Corax ERP - przeksięgowanie kosztów
Opcja KONFIGURACJA przeksięgowania kosztów pozwala na zdefiniowanie kont niezbędnych do wykorzystania w systemie mechanizmu automatycznego przeksięgowania kosztów. Jeżeli chcemy zastosować mechanizm przeksięgowania kosztów, znacznik musi zostać zaznaczony. Spowoduje to wypełnienie pozostałych elementów formularza wartościami domyślnymi. Przy księgowaniu na Jedna cyfra oznaczająca zespól kont kosztów według rodzajów, najczęściej 4. dodaj dekret na Konto rozliczeniowe, najczęściej 490. i pytaj o zespół Jedna cyfra oznaczająca zespół kont kosztów według typów działalności, najczęściej 5. Mechanizm automatycznego przeksięgowania kosztów ma zastosowanie dla automatycznego dekretowania dokumentów FZ, PZ, KP, KW, BP, BW i RO.

Serwer Integracji SAP XI
Centralnym elementem SAP XI jest Serwer Integracji. Przyjmuje on komunikaty od nadawców i aplikuje odpowiednie reguły adresowania i mapowania, i finalnie - przesyła dane do aplikacji odbiorczych. Każdy SAP Web Application Server posiada wbudowane oprogramowanie Serwera Integracji, jednak do uaktywnienia powyższych funkcji wymagana jest specyficzna KONFIGURACJA. Adaptery Integracyjne są przeznaczone do konwersji różnych protokołów i formatów danych na opartą na XML, wewnętrzną postać informacji Serwera Integracji i odwrotnie. Serwer Integracji jest dostarczany z zestawem wbudowanych adapterów, których zbiór można rozszerzać. Narzędzia monitorowania Runtime Workbench pozwalają monitorować działanie i testować indywidualne komponenty SAP XI.

Konfiguracja dostępu do systemu DMS SQL
Hasło dostępu ma na celu ochronę programu przed dostępem do konfiguracji niepowołanych osób, oraz zabezpiecza przed uzyskaniem istotnych danych środowiskowych. Hasło może być dowolne, ale nie może być puste. Jeśli nie istnieje plik konfiguracyjny, podanie hasła jest nieistotne. Ponadto po zalogowaniu program poinformuje o tym fakcie. Jeśli plik konfiguracyjny istnieje, wówczas wymagane jest podanie prawidłowego hasła. Po podaniu prawidłowego hasła uzyskujemy dostęp do panelu konfiguracyjnego (jeśli plik konfiguracyjny istniał wszystkie pola są wypełnione). KONFIGURACJA polega na wypełnieniu odpowiednich pól właściwymi danymi. Serwer SQL Sekcja zawiera dane niezbędne do zalogowania się do serwera SQL, tj. adres i nazwa (jeśli wymagana) instancji Serwera SQL, metoda autoryzacji (dla autoryzacji SQL należy podać również nazwę użytkownika i hasło) oraz nazwę bazy. Prawidłowość wpisanych danych można potwierdzić wykorzystując przycisk „Test SQL”. Po jego uruchomieniu system poinformuje, czy udało się zalogować do serwera SQL.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl