KOLUMN

Odszukano artykuły zawierające frazę kolumn

Ustawienia kolumn tabeli


Zestawienia danych prezentowane w tabeli można spersonalziować zmianiając ustawienia KOLUMN.

personalizacja |

Sortowanie


Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet KOLUMN

filtrowanie |

kolumn
kolumnkolumnkolumnkolumnkolumnkolumnkolumnkolumnkolumn
Sortowanie
Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet KOLUMN

Sortowanie dokumentów
Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet KOLUMN

Grupowanie
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej KOLUMNy).

Grupowanie
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej KOLUMNy).

Grupowanie danych
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej KOLUMNy).

Corax - Książka Przychodów i Rozchodów
Książka Przychodów i Rozchodów – to rozwiązanie dla małych podmiotów gospodarczych prowadzących księgowość w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów. Umożliwia definiowanie w księdze własnych KOLUMN, które mogą dostarczać dokładniejszych informacji np. związanych z kosztami firmy, niż te czerpane ze standardowych KOLUMN księgi. Mechanizmy automatyzujące procesy księgowe, które zawiera program, ułatwią i przyspieszą pracę.

Corax ERP - Zestawienie obrotów i sald
Zestawienie obrotów i sald to jedno z podstawowych zestawień w księgowości. Zestawienie obrotów i sald w module Księga Handlowa zawiera wszystkie typowe dla tego zestawienia KOLUMNy i podsumowania. Zestawienie obrotów i sald można wydrukować korzystając z przycisku Drukuj. Wydruk można wykonać w jednym z dwóch układów: bez zapisów lub z zapisami. Drugi wariant będzie zawierał dodatkowo wszystkie zapisy kont w wybranym miesiącu. Stosuje się go przeważnie dla konkretnych kont, np. konta Rozrachunki z kontrahentami, gdyż dla wszystkich kont w miesiącu byłby bardzo długi.

Sortowanie danych
Dane można sortować według tekstu (od A do Z lub od Z do A), liczb (od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych) oraz dat i godzin (od najstarszych do najnowszych i od najnowszych do najstarszych) w jednej lub większej liczbie KOLUMN. Można również sortować dane według listy niestandardowej (na przykład według listy zawierającej wartości Duży, Średni i Mały) lub według formatów, w tym według kolorów komórek, kolorów czcionek lub zestawów ikon. Zazwyczaj sortuje się KOLUMNy, ale można też sortować według wierszy.

Grupowanie danych
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranej KOLUMNu lub kilku KOLUMN. Podczas grupowania dane w widoku danych są grupowane według określonego kryterium. Sortowanie i grupowanie są czynnościami powiązanymi z sobą, czyli program aby pogrupować dane znajdujące się w danej KOLUMNie, najpierw okreśa kolejność sortowania. Podstawową formą grupowania jest sortowanie alfabetyczne listy narzędzi w taki sposób, aby narzędzia zaczynające się od litery „A” były wyświetlane razem. Każdą grupę w widoku danych można rozwinąć lub zwinąć, korzystając z nagłówka grupy. .

Przyjęcie do magazynu za pomocą terminala radiowego z Windows mobile
Pierwszym krokiem przyjęcia do magazynu jest podanie numeru nośnika który ma zostać przyjęty (skanowanie numeru nośnika z karty paletowej), w górnej części okna ekranu wyświetlana jest informacja – numer nośnika oraz miejsce położenia jakie zostało zadysponowane przez pracownika biura. Jest to informacja wskazanie (polecenie) dla magazyniera, gdzie należy składować daną paletę. Magazynier zawozi daną paletę na wskazaną lokalizację lub inną w zależności od uprawnień i potwierdza fakt jej składowania poprzez zeskanowanie miejsca składowania. Jeżeli etykieta jest nieczytelna to może wpisać miejsce adresowe z klawiatury, w przypadku podanie tylko rzędu i KOLUMNy program wyświetla dostępne miejsca dotyczące poziomu składowania. Opcja związana jest z funkcja potwierdzania przyjęcia do magazynu na podstawie dokumentów Pz zarejestrowanych przez pracowników biura za pomocą programu Studio b>a href="http://magazyn.softwarestudio.com.pl/">magazyn WMS/a>/b>.net Pierwszym krokiem przyjęcia do magazynu jest podanie numeru nośnika który ma zostać przyjęty (skanowanie numeru nośnika z karty paletowej), w górnej części okna ekranu wyświetlana jest informacja – numer nośnika oraz miejsce położenia jakie zostało zadysponowane przez pracownika biura. Jest to informacja wskazanie (polecenie) dla magazyniera, gdzie należy składować daną paletę. Magazynier zawozi daną paletę na wskazaną lokalizację lub inną w zależności od uprawnień i potwierdza fakt jej składowania poprzez zeskanowanie miejsca składowania. Jeżeli etykieta jest nieczytelna to może wpisać miejsce adresowe z klawiatury, w przypadku podanie tylko rzędu i KOLUMNy program wyświetla dostępne miejsca dotyczące poziomu składowania.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl