HANDLOWCÓW

Odszukano artykuły zawierające frazę handlowców

Przygotowanie do wdrożenia


Złożoność rozwiązywanych za pomocą informatyki problemów charakteryzuje wielkość i struktura zbiorów danych oraz złożoność procedur przetwarzania tych informacji.

firma informatyczna poznań | wdrożenie programu |

CoraxMobile


CoraxMobile to aplikacja przeznaczona dla firm posiadających sieć HANDLOWCÓW, którzy wykonują swoją pracę poza siedzibą firmy.


Program dla handlowców


Za pomocą aplikacji CRM.net handlowcy z dowolnego miejsca przez Internet rejestrują swoje wizyty u klientów, wprowadzają zamówienia, sprawdzają stan rozrachunków, a kierownictwo monitoruje ich pracę.

+google crm.net | android | crm android | demo | zdjęcia |

Wizyty handlowców


Baza wizyt jest zbiorem wszystkich wprowadzonych wizyt i służy do filtrowania ważnych dla użytkownika elementów.


Raporty z pracy handlowców


Zarządzanie działem handlowym w firmie jest zadaniem szczególnie trudnym, gdyż zarządzać trzeba grupą HANDLOWCÓW, która posiada dużą samodzielność pracując w terenie. Często potrzebne jest narzędzie pozwalające na łatwe i szybkie raportowanie przez HANDLOWCÓW wyników swojej pracy i podjętych działań.

kontrola handlowców | program rozliczanie handlowców |

CRM dla handlowców


Najbardziej bolesnym ciosem dla pracodawcy w sytuacji, gdy handlowiec oprócz swojej osoby zabiera ze sobą zestaw klientów, którymi się opiekował. W końcu to przedstawiciel handlowy wie najwięcej o klientach, zna osoby kontaktowe, wie do kogo, z czym i jak należy podejść.

crm android | kontrola i rozliczanie handlowców | zarządzanie handlowcami |

Kontrola handlowców


kontrola HANDLOWCÓW za pomocą programu crm .net

program rozliczanie handlowców |

Kontrola i rozliczanie handlowców


Szef sprzedaży musi zmierzyć się z wieloma trudnościami. Największym jego kłopotem jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających warunków i próba pogodzenia HANDLOWCÓW z ich pracodawcami.

kalendarze crm |

Kontrola i rozliczanie handlowców
Szef sprzedaży musi zmierzyć się z wieloma trudnościami. Największym jego kłopotem jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających warunków i próba pogodzenia HANDLOWCÓW z ich pracodawcami.

CRM Handlowiec
Rola crm Handlowiec przeznaczona jest dla mobilnych HANDLOWCÓW do planowania i rejestrowania swoich wizyt u klientów.

Kontrola handlowców
kontrola HANDLOWCÓW za pomocą programu crm .net

Kalendarze
Kalendarze w programie crm.net mają za zadanie przedstawić graficznie spotkania HANDLOWCÓW z klientami.

Raportowanie handlowców
Zarządzanie działem handlowym w firmie jest zadaniem szczególnie trudnym, gdyż zarządzać trzeba grupą HANDLOWCÓW, która posiada dużą samodzielność pracując w terenie. Często potrzebne jest narzędzie pozwalające na łatwe i szybkie raportowanie przez HANDLOWCÓW wyników swojej pracy i podjętych działań.

Corax - obsługa akwizycji
Obsługa akwizycji – moduł przeznaczony dla przedsiębiorstw posiadających sieć przedstawicieli handlowych, oczekujących od systemu wsparcia w procesie zarządzania i motywowania pracowników pracujących w terenie. Na podstawie uzyskanych z systemu informacji związanych z efektywnością handlową akwizytorów, menadżerowie firmy będą mogli łatwiej i szybciej podejmować działania mające na celu zwiększenie aktywności HANDLOWCÓW.

Baza wizyt handlowców
Baza wizyt jest zbiorem wszystkich wprowadzonych wizyt i służy do filtrowania ważnych dla użytkownika elementów. Dodatkowo nad tabelą znajdują się ikony funkcyjne, które umożliwiają wprowadzenie nowej wizyty, jej edycję, usunięcie i generowanie delegacji. Użytkownik może dokonywać zmian w bazie wizyt .

Kontrola handlowców
Kontrola HANDLOWCÓW za pomocą programu crm.net to przede wszystkim badanie realizacji celów pojedynczych pracowników oraz danego regionu, rzetelna ocena ilości i efektów wizyt oraz ocena skuteczności sprzedaży. Do innych, niezwykle ważnych aspektów działania programu należy ocena efektywności poszczególnych HANDLOWCÓW i ich klientów, przydzielanie zadań jednorazowych oraz akceptacja zmian w trasach HANDLOWCÓW. Kontrola HANDLOWCÓW opiera się także o otrzymywanie raportów dotyczących urlopów i zwolnień. .

Zadania szefa sprzedaży
Szef sprzedaży musi zmierzyć się z wieloma trudnościami. Największym jego kłopotem jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających warunków i próba pogodzenia HANDLOWCÓW z ich pracodawcami.

Kalendarz spotkań handlowców
Kalendarz służy do przeglądania planów, dyspozycji itp. dla danego użytkownika. Kalendarz nie posiada funkcji edycji, dokonywania wpisów, zmian lub likwidacji zawartych w nim informacji. Podzielony jest na dwie zasadnicze części: panel lewy, wyświetlający dwa miesiące i panel prawy większy, który zawiera kilka opcji wyświetlania, wyboru opcji dokonuje się za pomocą kliknięcia na odpowiednią zakładkę w górnym pasku kalendarza.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl