FUNKCJONALNY

Odszukano artykuły zawierające frazę funkcjonalny

Opis funkcjonalny


Opis FUNKCJONALNY programu Corax ERP

opis systemu corax |

Zakres funkcjonalny


Program Studio HR.net jest aplikacja przeznaczoną dla agencji pośrednictwa pracy zajmującej się wynajmem pracowników w kraju jak i za granicą. Program może współpracować z systemem ERP Enova w zakresie księgowości oraz płac i kadr.


Zakres funkcjonalny systemu magazynowego


System komputerowy Studio Magazyn WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych.

nowoczesny magazyn | program do magazynu |

Zakres funkcjonalny
System komputerowy Studio Magazyn WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych.

Demo programu CMMS net
Większość producentów oprogramowania Udostępnia DEMO swoich programów, aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem FUNKCJONALNYm oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi.

Zakres funkcjonalny
Program Studio HR.net jest aplikacja przeznaczoną dla agencji pośrednictwa pracy zajmującej się wynajmem pracowników w kraju jak i za granicą. Program może współpracować z systemem ERP Enova w zakresie księgowości oraz płac i kadr.

Opis funkcjonalny
Opis FUNKCJONALNY programu Corax ERP

System zarządzania dokumentami
System zarządzania dokumentami jest to narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach: przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów FUNKCJONALNYch organizacji, jak również dokumentów napływające z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy, i inne).

Zakres funkcjonalny wdrożenia
Formalne ujęcie zidentyfikowanych procesów biznesowych, funkcji oraz informacji zalecanych do uwzględnienia pod kątem implementacji systemu.

Magazyn Narzędzi
Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł Magazyn Narzędzi wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumenatch przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji). Magazyn służy do rejestrowania opisu wszystkich narzędzi, przyrządów, sprawdzianów, środków trwałych, wyposażenia i innych przedmiotów podlegających wypożyczaniu. Identyfikator narzędzia może być nadawany automatycznie lub ręcznie przez użytkownika. Zakres FUNKCJONALNY kartoteki może być dostosowany wg potrzeb użytkownika na danym stanowisku pracy (zakres ustalonych uprawnień pracownika - określone role).

Demo Sklepu Internetowego
Większość producentów oprogramowania do prowadzenie sprzedaży internetowej (handlu internetowego) udostępnia wersje DEMO swoich programów, aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem FUNKCJONALNYm oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi.

Sklep Internetowy DEMO
Większość producentów oprogramowania do prowadzenie sprzedaży internetowej (handlu internetowego) udostępnia wersje DEMO swoich programów, aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem FUNKCJONALNYm oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl