EKSPORT

Odszukano artykuły zawierające frazę eksport

Eksport danych


Funkcja EKSPORTu danych jest aktywna w zestawieniach oraz raportach, ale działa w różny sposób. Efektem EKSPORTu danych jest przekazanie wyników do innych formatów np. excel, word czy pdf

excel | program cmms.net na facebook | utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie |

Eksport danych


Funkcja EKSPORTu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS

załączniki |

Eksport danych


Funkcja EKSPORTu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.

eksport danych |

Eksport danych z programu magazynowego


Funkcja EKSPORTu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.


Eksport danych


Program Sklep Internetowy dysponuje funkcją EKSPORTu danych do pliku w wybranym popularnym formacie pliku np. MS Excel.


Eksport danych


Funkcja EKSPORTu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.


Eksport danych


Funkcja EKSPORTu danych jest aktywna w zestawieniach oraz raportach, ale działa w różny sposób. Efektem EKSPORTu danych jest przekazanie wyników do innych formatów np. excel, word czy pdf

nadwyżki inwentaryzacyjne |

Replikator dbf2sql


Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF.

replikator - przegrywanie danych |

Eksportowanie danych


EKSPORTowanie danych polega na zapisie danych znajdujących się w tabeli do pliku w określonym formacie.


eksport
eksporteksporteksporteksporteksporteksporteksporteksporteksport
Replikator dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF.

Eksportowanie danych
EKSPORTowanie danych polega na zapisie danych znajdujących się w tabeli do pliku w określonym formacie.

Eksport danych
Funkcja EKSPORTu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.

Eksport danych
Funkcja EKSPORTu danych jest aktywna w zestawieniach oraz raportach, ale działa w różny sposób. Efektem EKSPORTu danych jest przekazanie wyników do innych formatów np. excel, word czy pdf

Eksport danych
Program Sklep Internetowy dysponuje funkcją EKSPORTu danych do pliku w wybranym popularnym formacie pliku np. MS Excel.

integracja z kurierem
Opis każdej wysyłanej do odbiorcy przesyłki z towarem jest "EKSPORTowany" do systemu informatycznego firmy kurierskiej przy okazji wystawienia faktury lub dokumentu rozchodu; przekazywane informacje to między innymi: adres odbiorcy, zawartość przesyłki, specjalne dyspozycje, itp.), nadany w systemie informatycznym kuriera identyfikator przesyłki jest zwrotnie przekazywany do programu Spedycja.net.

Corax ERP - Obsługa walut
rejestracja faktur importowych, dokumentów SAD, wystawianie faktur EKSPORTowych, rozrachunki wielowalutowe, wyliczanie różnic kursowych, pobieranie kursów walut.

Microsoft SQL Server 2008 Express Edition
Bezpłatna edycja serwera baz danych firmy Microsoft. Edycja Express, choć znacznie uproszczona w stosunku do jej płatnych odpowiedników, jest doskonałym wyborem nie tylko dla programistów lub osób uczących się programistycznych technologii Microsoft, ale także jako produkcyjny silnik bazodanowy dla prostych aplikacji pracujących z dynamicznymi danymi (np. witryny webowe). W przypadku wykorzystania bazy jako silnika przechowującego dane własnej aplikacji licencja Express Edition pozwala - po uprzedniej rejestracji na stronie Microsoft - na bezpłatne rozpowszechnianie bazy wraz z aplikacją. Edycja Express występuje także w rozszerzonej odmianie. Spośród funkcjonalności nowej wersji SQL server 2008 warto wymienić obsługę języka LINQ i frameworka ADO.NET Entity, nowych typów danych dla daty i godziny, wraz ze strefą czasową, kompatybilnych z .NET, czy też narzędzia ułatwiające pisanie kodu, w tym T-SQL IntelliSense w SQL Server Management Studio oraz rozbudowane opcje importu i EKSPORTu danych. W połączeniu zaś ze środowiskiem Visual Studio, staje się możliwe wykorzystanie obsługi nowych typów danych i funkcji, jak danych przestrzennych, HierarchyID i FileStream, a także kreatorów importu/EKSPORTu, ułatwiających migrację danych. .

Microsoft SQL Server 2008 Express Edition
Bezpłatna edycja serwera baz danych firmy Microsoft. Edycja Express, choć znacznie uproszczona w stosunku do jej płatnych odpowiedników, jest doskonałym wyborem nie tylko dla programistów lub osób uczących się programistycznych technologii Microsoft, ale także jako produkcyjny silnik bazodanowy dla prostych aplikacji pracujących z dynamicznymi danymi (np. witryny webowe). W przypadku wykorzystania bazy jako silnika przechowującego dane własnej aplikacji licencja Express Edition pozwala - po uprzedniej rejestracji na stronie Microsoft - na bezpłatne rozpowszechnianie bazy wraz z aplikacją. Edycja Express występuje także w rozszerzonej odmianie. Spośród funkcjonalności nowej wersji SQL server 2008 warto wymienić obsługę języka LINQ i frameworka ADO.NET Entity, nowych typów danych dla daty i godziny, wraz ze strefą czasową, kompatybilnych z .NET, czy też narzędzia ułatwiające pisanie kodu, w tym T-SQL IntelliSense w SQL Server Management Studio oraz rozbudowane opcje importu i EKSPORTu danych. W połączeniu zaś ze środowiskiem Visual Studio, staje się możliwe wykorzystanie obsługi nowych typów danych i funkcji, jak danych przestrzennych, HierarchyID i FileStream, a także kreatorów importu/EKSPORTu, ułatwiających migrację danych. .

Historia - obroty dla danego miejsca składowania
Z poziomu rejestru miejsc składowania dostępna jest funkcja wyświetlająca historię obrotów związaną z danym miejscem składowania. Wyświetlane są pozycje dokumentów magazynowych przyjęcia i wydania które powodowały zmianę stanów dla danej lokalizacji magazynowej. Dane wyświetlane są za pomocą standardowej tabeli, gdzie dokumentu obrotu dla miejsca składowania są grupowane miesięcznie w zależności od okresu w jakim wystawiony był dokument magazynowy w kolejności malejącej, czyli od góry wyświetlane są ostatnio wystawione dokumenty. Użytkownik ma do dyspozycji standardowe funkcje filtrowania, sortownia i EKSPORTowania.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl