DOSTAW

Odszukano artykuły zawierające frazę dostaw

Awizacja dostaw


W programie Studio Magazyn WMS.net dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca awizację DOSTAW do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (DOSTAWy i wysyłki) oraz tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej.

awizacja dostawy towaru do magazunu |

Awiza dostaw


Dokument wysyłany do klienta, informujący o zbliżającej się DOSTAWie to awizo DOSTAWy towaru. Program magazynowy pozwala na rejestrowanie dokumentów awizacji przez stronę www.

awizacja dostaw |

Kartoteki kontrahentów


Ewidencja maszyn i urządzeń, obrót magazynowy wymagają przypisania (określenienia) kontrahenta z jakim powiażane jest dane zdarzenie. Kontrahentem jest zarówno DOSTAWca, producent jak i odbiorca - pracownik.


Dokumenty magazynowe


Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania.

dokumenty przyjęcia do magazynu | dokumenty wydania z magazynu | komisjonowanie | wydanie z magazynu |

dostaw
dostawdostawdostawdostawdostawdostawdostawdostawdostaw
Microsoft
Firma Microsoft jest największą firmą informatyczną na świecie i DOSTAWcą oprogramowania systemowe, narzędziowego, biurowego.

Role i użytkownicy
Użytkownicy programu księgarnia internetowa podzieleni są na trzy grupy o określonych rolach: administratorzy systemu, klienci, DOSTAWcy.

Hosting
Szybki dostęp do serwerów oraz stabilność usługi hostingu aplikacji to dwa kluczowe czynniki decydujące o wyborze DOSTAWcy rozwiązania, dlatego SoftwareStudio oferując swoje usługi opiera się o najlepsze rozwiązania dostępne na rynku (VMware oraz Windows Azure) i wykorzystuje jedno z najlepszych dataCenter w Polsce.

SoftwareStudio Safetica
Safetica Endpoint Security jest dostarczana przez Safetica Technologies. Safetica Technologies jest pionierem w zakresie produkcji oprogramowania zabezpieczającego przed zagrożeniami wewnętrznymi, skupionym na rozwoju głównego produktu Safetica Endpoint Security. Partnerami dystrybucyjnymi Safetica Technologies są m.in. ogólnoświatowi producenci oprogramowania antywirusowego, partnerami technologicznymi są DOSTAWcy systemów operacyjnych Microsoft, uniwersytety itd. Safetica Technologies blisko współpracuje z wydziałami badawczymi uniwersytetów.

Kerio
Kerio Technologies to światowy DOSTAWca kompleksowych rozwiązań infrastrukturalnych, umożliwia przedsiębiorstwom ze sobą komunikację i bezpieczną współpracę.

Usługi magazynowania i transportu towarów
Za moment wykonania usługi sprzedawca, powinien uznać moment DOSTAWy towaru do miejsca jego przeznaczenia. Zasady wystawiania faktur są takie same jak przy usługach magazynowania towaru. Należy ją wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego lub wystawiona na 30 dni przed jego powstaniem. Istnieje możliwość potraktowania usługi magazynowania i transportu jako całość, ale czy jest to usługa transportowa, czy magazynowania, nie może decydować wartość usługi. Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi magazynowania i w ramach tej usługi będą Państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę magazynowania. W takim przypadku do całości stosujemy zasady przewidziane dla usług magazynowania.

Logistyka magazynowa
Oprócz samego składowania, usługi magazynowania obejmują najczęściej także usługi pakowania, etykietowania, konfekcjonowania, obsługę akcji promocyjnych, tzw. "co-packing" ("pakowanie na zlecenie"), cross-docking - system bezpośrednich przepływów towarów od wielu nadawców do wielu odbiorców całodobową ochronę, nadzór kamer przemysłowych, pełną obsługę celną w jednym miejscu, dzięki własnemu "miejscu uznanemu", w którym funkcjonariusz celny pomaga Klientom w załatwieniu wszelkich formalności celnych, bezpieczeństwo składowanych towarów. Z punktu widzenia klienta dodatkowym atutem wyboru usługodawcy jest nowoczesny i sprawny system informatyczny, z tym że preferowane są rozwiązania pozwalające na zdalny przez internet dostęp do modułu klienta. Klient logując się do dedykowanego portalu internetowego firmy logistycznej ma wgląd w swoje stany magazynowe, dokumentu i Operacje. Ponadto ma możliwość wystawienia dokumentów zleceń wydań czy awizo DOSTAWy.

Zastosowanie systemu informatycznego w magazynie
Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla Operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego klasy ERP. Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji. Nowe klasy oprogramowania zapewniają zwykle obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw i swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania WMS. Niektórzy DOSTAWcy systemów ERP oferują funkcjonalność WMS jako jeden z modułów integralnie wbudowanych w pakiet ERP lub obsługują ją częściowo w ramach modułów gospodarki magazynowej. /www.wikipedia.pl/.

Rola programu magazynowego
Za pomocą systemu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności DOSTAWy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych, gdzie ruch towarów jest intensywny, w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji Operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych. Istotną rolę dla usługodawców logistycznych może stanowić możliwość planowania wysyłek z magazynu w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, a także skrócić czas magazynowania i obniżyć w ten sposób koszty „zamrożenia” kapitału obrotowego. Oznacza to, że system WMS można odpowiednio zintegrować z innymi systemami wykorzystanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki. .

Przyjęcie towaru do magazynu
Przebieg procesu rozpoczyna się od odbioru i przyjęcia towaru. Przychód do magazynu może nastąpić jako DOSTAWa z zewnątrz bądź z wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokumenty oznaczone symbolami Pz, PI i Zz odnoszą się do DOSTAW z zewnątrz. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej tj. zgodności DOSTAWy z zamówieniem, wystawieniu dowodu przychodu. Pz przyjęcie towaru z zewnątrz od DOSTAWcy krajowego PI przyjęcie towaru z zewnątrz od DOSTAWcy zagranicznego Zz korekta do przyjęcia Pz.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl