BAZY

Odszukano artykuły zawierające frazę bazy

Perspektywy


Perspektywa lub widok (view) jest wirtualną tabelą, jest odwzorowaniem globalnego schematu BAZY danych na schemat „zewnętrzny”, przystosowany do potrzeb i przyzwyczajeń konkretnego użytkownika.

tabela bazy danych |

Funkcje bazy SQL server


Najważniejsze funkcje jakie oferuje baza SQL server

obsługa informatyczna | systemy it |

Tabela bazy danych


Tabela jest dwuwymiarowym zbiorem wzajemnie powiązanych danych dotyczących wspólnego obszaru lub encji.

perspektywy |

Bazy danych


Projektowanie BAZY danych powinno rozpoczynać się zawsze od analizy informacji, które mają znaleźć się w bazie i powiązań istniejących między nimi. W wyniku wstępnej fazy prac powstaje schemat pojęciowy, stanowi on model informatyczny rozważanego systemu informacji.

dokumenty wz | program do zarządzania magazynem | system magazynowy |

Replikator .net


Program Replikator.net to moduł do przegrywania danych między bazami danych. Replikacja danych odbywać się może między standardowymi bazami SQL luaz DBF


Bazy danych SQL 2008 server


Projektowanie, optymalizacja i serwis BAZY danych SQL 2008 server


Import z excela do bazy SQL


import danych z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql

edi wymiana danych | import danych do bazy sql z excel'a |

bazy
bazybazybazybazybazy
Replikator .net
Program Replikator.net to moduł do przegrywania danych między bazami danych. Replikacja danych odbywać się może między standardowymi bazami SQL luaz DBF

Replikator dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o BAZY danych w formacie DBF.

Bazy danych SQL 2012 Server
Projektowanie, optymalizacja i serwis BAZY danych SQL 2008 server

Bazy danych
Projektowanie BAZY danych powinno rozpoczynać się zawsze od analizy informacji, które mają znaleźć się w bazie i powiązań istniejących między nimi. W wyniku wstępnej fazy prac powstaje schemat pojęciowy, stanowi on model informatyczny rozważanego systemu informacji.

Bezpieczeństwo fizyczne danych
Baza danych składa się z plików. Plik BAZY można podzielić na pliki danych i pliki dziennika transakcji.

Integracja systemów
Integracja odnosi się do organizacji systemów (komputerowych, produkcyjnych lub administracyjnych) i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki, BAZY danych lub urządzenia.

Integracja w magazynie
W dziedzinach związanych z informatyką i biznesem działalnością integratorską zajmują się specjalne firmy, zaś koszty integracji rozwiązań są często wyższe niż koszty elementów składowych systemu. Przykładowo firma może posiada bazę danych zawierającą stany magazynowe, jednocześnie posiada witrynę internetową, za pomocą której chce udostępniac takie informacje swoim klientom. Integracja tych systemów daje możliwość, aby witryna internetowa korzystała z BAZY magazynowej i informowała internautów o dostępności towarów. Magazyn organizując spedycję towarów, tworzy i zatwierdza dokumenty spedycyjne, które także mogą być udostępniane przez witrynę internetową - np. lista dostaw z podaniem numerów listów przewozowych danego spedytora. .

Integracja systemów
Integracja dwóch systemów w sensie informatycznym odnosi się do organizacji systemów (komputerowych, produkcyjnych lub administracyjnych) i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki, BAZY danych lub urządzenia.

Replikacja dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o BAZY danych w formacie DBF. Wraz ze wzrostem funkcjonalności aplikacji zwiększa się często wielkości baz danych. Ponadto nowoczesne rozwiązania aplikacji internetowych a co za tym idąc większe wymagania bezpieczeństwa powodują konieczność korzystania z baz danych typu SQL. Niniejszy opis dotyczy aplikacji o nazwie Replikator .net w wersji DBF2SQL przeznaczony jest do automatycznego, szybkiego przegrywania danych (ich synchronizacji) między tabelami swobodnymi DBF a bazą Microsoft SQL Server. Przegrywając dane z plików DBF program automatycznie dokonuje zmiany kodowania polskich znaków na Windows 1250.

Replikacja dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o BAZY danych w formacie DBF. Program Spedycja jest nowoczesnym rozwiązaniem wykorzystującym bazę MS SQL 2008 server, dlatego integracja z programmami opartymi i BAZY plikowe DBF wymaga synchornizacji (replikacji). Replikator .net w wersji DBF2SQL przeznaczony jest do automatycznego, szybkiego przegrywania danych (ich synchronizacji) między tabelami swobodnymi DBF a bazą Microsoft SQL Server.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl