BAZĄ

Odszukano artykuły zawierające frazę bazą

Zarządzania Bazą Danych SQL


W bazie danych zawarta jest wiedza odnosząca się do pewnego wydzielonego fragmentu świata rzeczywistego.


System Zarządzania Bazą Danych


System Zarządzania BAZĄ Danych jest zorganizowanym zbiorem narzędzi umożliwiającym dostęp do baz danych i zarządzanie nimi.

dokumenty magazynowe | miejsca składowania w magazynie | program magazynowy demo |

SQL 2008 Server
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania BAZĄ danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft z której korzysta program magazynowy WMS.net

Baza SQL server
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania BAZĄ danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft z której korzysta program Studio Dokumenty .net

Platforma bazodanowa
SQL Server jest idealną BAZĄ danych dla stron i aplikacji internetowych.

SQL 2008 Server
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania BAZĄ danych, wspierany i rozpowszechniany przez firmę Microsoft.

SQL 2008 Server
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania BAZĄ danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft.

Replikacja dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. Wraz ze wzrostem funkcjonalności aplikacji zwiększa się często wielkości baz danych. Ponadto nowoczesne rozwiązania aplikacji internetowych a co za tym idąc większe wymagania bezpieczeństwa powodują konieczność korzystania z baz danych typu SQL. Niniejszy opis dotyczy aplikacji o nazwie Replikator .net w wersji DBF2SQL przeznaczony jest do automatycznego, szybkiego przegrywania danych (ich synchronizacji) między tabelami swobodnymi DBF a BAZĄ Microsoft SQL Server. Przegrywając dane z plików DBF program automatycznie dokonuje zmiany kodowania polskich znaków na Windows 1250.

Replikacja dbf2sql
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. Program Spedycja jest nowoczesnym rozwiązaniem wykorzystującym bazę MS SQL 2008 server, dlatego integracja z programmami opartymi i bazy plikowe DBF wymaga synchornizacji (replikacji). Replikator .net w wersji DBF2SQL przeznaczony jest do automatycznego, szybkiego przegrywania danych (ich synchronizacji) między tabelami swobodnymi DBF a BAZĄ Microsoft SQL Server.

Microsoft SQL 2008 server
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania BAZĄ danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO. MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer. Oferujemy sprzedaż, wdrożenia i serwis serwerów bazodanowych MS SQL server.

Architektura dwuwartswowa
Na oprogramowanie w architekturze dwuwarstwowej składa się warstwa serwera oraz warstwa klienta. Oba procesy mogą być zlokalizowane na jednym komputerze, jednak w poważnych rozwiązaniach warstwę związaną z BAZĄ danych instaluje się dedykowanym komputerze - serwerze.

Filtrowanie WWW pod kątem zawartości
W środowisku korporacyjnym i edukacyjnym cenna jest możliwość zablokowania dostępu do witryn zawierających treści niepożądane lub wpływające na obniżenie wydajności pracowników. Kerio WinRoute Firewall posiada wbudowany klasyfikator z BAZĄ podzielonych na kategorie witryn, który działa w oparciu o technologię Cobion Orange Filter Service.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl