AWIZA

Odszukano artykuły zawierające frazę awiza

Awizacja dostaw


W programie Studio Magazyn WMS.net dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca AWIZAcję dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) oraz tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej.

awizacja dostawy towaru do magazunu |

Awiza dostaw


Dokument wysyłany do klienta, informujący o zbliżającej się dostawie to awizo dostawy towaru. Program magazynowy pozwala na rejestrowanie dokumentów AWIZAcji przez stronę www.

awizacja dostaw |

Dokumenty magazynowe


Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania.

dokumenty przyjęcia do magazynu | dokumenty wydania z magazynu | komisjonowanie | wydanie z magazynu |

awiza
awizaawizaawizaawiza
Dokumenty magazynowe
Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania.

Awizo dostawy towaru
Dokument wysyłany do klienta, informujący o zbliżającej się dostawie to awizo dostawy towaru. Program magazynowy pozwala na rejestrowanie dokumentów AWIZAcji przez stronę www.

Awizacja dostaw
W programie Studio Magazyn WMS.net dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca AWIZAcję dostaw do magazynu wraz z ewidencją rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) oraz tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej.

Ewidencja przyjęć do magazynu
Funkcja programu magazynowego - PRZYJĘCIA - Przyjęcia do magazynu mogą się dobywać bezpośrednio i być rejestrowane za pomocą dokumentów przyjęć zewnętrznych Pz lub pośrednio na dpostawie dokumentów zleceń przyjęć ZPZ lub AWIZA dostawy. Ponadto stan magazynowy może zostać zwiększony za pomocą innych dokumentów przyjęć wewnętrznych Pw lub przesunięć międzymagazynowych.

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P
Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami AWIZA dostawy (dokumenty zlecenia przyjęcia) przyjęć z zewnątrz Pz itp.

Awiza wg klientów
Lista klientów pojawiających się na liście budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od ilości aktywnych dostawców oraz dopisanych dla nich awizo transportu w systemie. Lista zawiera klientów, dla których zostały wprowadzone dokumenty AWIZAcji transportu. Po kliknięciu myszką na wybraną nazwę klienta na pulpicie zostanie wyświetlone zestawienie dokumentów awizowania transportu dla wybranego klienta. AWIZA wg klientów we wszystkich zestawieniach istnieje możliwość: dopisania nowego dokumentu AWIZA transportu oraz podgląd wprowadzonych już danych.

Transport do magazynu WMS
Sekcja Transport dla magazynu pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu do wybranego magazynu, wybranej rampy i wybranej godzinie. Aby dopisać nową pozycję należy w pierwszej kolejności wybrać magazyn. Po wybraniu magazynu na pulpicie pojawi się tabela czasu pracy przedstawiająca poszczególne godziny z podziałem na dostępne w wybranym magazynie rampy. Na rzucie poniżej widoczne są dopisane już AWIZA dostaw i wysyłek. Aby dopisać nowe awizo dostawy/wysyłki należy kliknąć w odpowiednie miejsce, które będzie określało godzinę i wybraną rampę a następnie uruchomić przycisk DOPISZ lub poprzez podwójne kliknięcie myszką na wybranym polu. Na pulpicie pojawi się formatka dopisania, w którym należy uzupełnić pozostałe dane dotyczące dostawy/wysyłki. W oknie będą już częściowo uzupełnione dane, takie jak: dzień, magazyn, rampa oraz godzina. W oknie dopisania należy uzupełnić pozostałe dane o kontrahencie, awizie, rodzaju Operacji, ilości palet deklarowanych, ilości palet potwierdzonych, numerze rejestracyjnym pojazdu, kierowcy oraz istnieje możliwość wpisania dowolnych uwag.

System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych
System AWIZAcji dostaw w magazynach wejściowych i wyjściowych pozwala na zewnętrzne AWIZAcje firm (przewoźników/dostawców). AWIZAcja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu.Podstawowe funkcjonalności oprogramowania AWIZAcja Dostaw: prowadzenie rejestru AWIZAcji dostaw/rozładunków; graficzna interpretacja w kalendarzu; AWIZAcje cykliczne, jednorazowe; definiowanie miejsc załadunków i rozładunków (doków); podział czasu na okna czasowe w określonych przedziałach np. co 20 minut; - powiązanie AWIZAcji z innymi dokumentami systemu magazynowego; wysłanie potwierdzenia AWIZAcji przez email lub SMS.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl