ASP.NET

Odszukano artykuły zawierające frazę asp.net

ASP.NET AJAX


Pojawił się długo oczekiwany ASP.NET AJAX 1.0 w wersji RTW


Tworząc strony www


Każdy programista aplikacji WWW lub twórca serwisów internetowych zastanawia się nad wyborem środowiska programistycznego. Jako jeden z wielu kryteriów brana jest cena produktów.

usługi programistyczne |

Program sklep internetowy


System CMS pozwala nie tylko publikować i edytować treści na stronach internetowych, ale także prowadzić sklep internetowy lub księgarnie internetową.

demo | zdjęcia |

Extranet


Celem tworzenia ekstranet u jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między przedsiębiorstwami lub klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet.

intranet | oprogramowanie biznesowe extranet |

ASP.net


Tworzenie stron ASP.NET związane jest z pisaniem kodu w języku Visual Basic lub w języku C#.


JavaScript


JavaScript jest stworzonym przez firmę Netscape obiektowym językiem programowania.


enovaNet asp.net


Moduł enovaNet jest aplikacją web’ową będącą uzupełnieniem oferty jaką jest standardowa aplikacja enova.


ASP.net


Technologia ASP.NET pozwala na tworzenie nowoczesnych i wydanych aplikacji internetowych.


Aplikacje internetowe - programy WEB Edition


www programy internetowe ASP.NET aplikacje webowe baza SQL server

usługi programistyczne |

asp
asp netasp netasp netasp net
net
asp netasp net
Studio Reklamacje .net
Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (aplikacja ASP.NET) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu.

SmallBussinesStudio Asp.net
SBS .net inetrnetowa aplikacja wspólpracująca z systemami HumanSoft

Sklep internetowy ASP net
Sklep internetowy ASP.NET

Aplikacje internetowe - programy WWW
www programy internetowe ASP.NET aplikacje webowe baza SQL server

Studio Enova.net
Program Studio Enova.net to moduł systemu ENOVA klasy ERP w technologii ASP.NET i bazie SQL server pozwalajacy na współpracę z systemami Soneta

Nowoczesny magazyn
Nowoczesny magazyn wymaga nowoczesnych narzędzi zarządzania, jednym z takich narzędzi jest nasz program w technologii ASP.NET - z możliwością pracy przez internet przez przeglądarkę internetową. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS Operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

WebUI Studio.NET
WebUI Studio.NET to najbardziej kompleksowy zestaw narzedzi AJAX zawierający niezbędne elementy do budowy profesjonalnych aplikacji internetowych ASP.NET. Wszystkie składniki zawarte w pakiecie WebUI Studio.NET są zbudowane na platformę .NET Framework 2.0 lub nowsze oraz zoptymalizowane dla Visual Studio w wersji 2005 lub 2008.

VMI - Vendor Management Inventory
Vendor Management Inventory (VMI) polega na planowaniu przez producenta dostaw uzupełniających zapasy w magazynach dystrybutora, hurtowni lub sieci sprzedaży detalicznej - POS (points of sales). W ramach systemu magazynowego WMS udostępniany jest internetowy moduł ASP.NET dla klientów zewnętrznych, którzy mogą za pomocą aplikacji przeglądarkowej www planwoać stany wporwadzając zlecenia dostaw. W najprostszej formie planowanie dostaw uzupełniających może opierać się na porównaniu wielkości zapasów aktualnych i - ustalonych wcześniej pomiędzy dostawcą a klientem - co można robić ręcznie lub za pomocą arkusza kalkulacyjnego np. MS Excel. Jednak korzystania z programu magazynowego znacznie ułatwia i przyśpiesza taką pracę. Korzyści wynikające ze stosowania systemu VMI w magazynie porównując do z tradycyjnym modelem są jednoznaczne, gdyż otrzymywane dane dotyczące faktycznej dystrybucji nie są fałszowane poprzez stany zapasów w magazynie dystrybutora. Wysokie zapasy magazynowe u producenta i dystrybutora wynikają z prób utrzymania ciągłości sprzedaży.

Vendor Management Inventory - VMI
W ramach systemu magazynowego WMS udostępniany jest internetowy moduł ASP.NET dla klientów zewnętrznych, którzy mogą za pomocą aplikacji przeglądarkowej www planwoać stany wporwadzając zlecenia dostaw. Korzyści wynikające ze stosowania systemu Vendor Management Inventory - VMI w magazynie porównując do z tradycyjnym modelem są jednoznaczne, gdyż otrzymywane dane dotyczące faktycznej dystrybucji nie są fałszowane poprzez stany zapasów w magazynie dystrybutora. Wysokie zapasy magazynowe u producenta i dystrybutora wynikają z prób utrzymania ciągłości sprzedaży. Działającym wspólnie producentowi i dystrybutorowi łatwiej jest zapewnić ciągłość sprzedaży, przez co rosną obroty, wzrasta poziom obsługi klienta końcowego, zaś będący w ciągłej sprzedaży produkt stanowi lepszą barierę dla produktów konkurencji. Planowanie stanów magazynowych odbywa się w oparciu o udostępniane na bieżąco poprzez internetowy moduł klienta w technologii ASP.NET (przeglądarka internetowa).

Kartoteki narzędziowe
Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją. Magazyn Narzędzi 2008 ASP.NET jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór. Część nadzorująca pozwala kontrolować wszelkie formy sprawdzania narzędzi oraz generować automatyczne raporty przypominające o poszczególnych elementach nadzoru jak również umożliwia automatyczne generowanie protokołu, który można edytować i wydrukować. Magazyn Narzędzi i narzędzia jest to nowoczesny program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem konstrukcji, maszyn, urządzeń itp. W programie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa różnego rodzaju narzędzi w układzie wielonarzędziowym.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl