ZLECENIA

Odszukano artykuły zawierające frazę Zlecenia

Serwis i usługi


ZLECENIA serwisowe umożliwiają obsługę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

serwis i usługi |

Zlecenia wysyłki


ZLECENIA wysyłki paczek za pomocą programu Spedycja .net


Zlecenia
zleceniazleceniazlecenia
Zlecenia wysyłki
ZLECENIA wysyłki paczek za pomocą programu Spedycja .net

Serwis i usługi
ZLECENIA serwisowe umożliwiają obsługę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Przewoźnicy
Przewoźnik realizujący ZLECENIA transportu często przewożąc towar odpowiada za powierzone palety. Przewoźnicy są rozliczani z ilości palet im powierzonych. W programie każde wydanie i przyjęcie wpływa na saldo wskazanego przewoźnika.

Corax - produkcja
Moduł programu Corax dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym. Dostarcza specjalistycznego wsparcia informatycznego automatyzującego przebieg procesów produkcyjnych. Udostępnia mechanizmy analityczne służące do sprawowania kontroli nad aktualnie prowadzonymi ZLECENIAmi produkcyjnymi a także do planowania dalszej produkcji. Przy jego pomocy firma z łatwością może dokonać prostej kompletacji, wyprodukować towary pod konkretne zamówienia jak również realizować ZLECENIA produkcyjne oparte o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne.

Corax - serwis i usługi
Serwis i usługi – doskonałe narzędzie pracy dla każdej firmy, świadczącej wszelkie usługi materialne również te rozłożone w czasie np. usługi budowlane, instalacyjne oraz dla firm prowadzących usługi serwisowe związane z naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi. Pozwala prowadzić przedsiębiorstwu szczegółową ewidencję realizowanych usług i ich kosztów, a następnie uzyskać bilans ZLECENIA, czyli podsumowanie rentowności wykonanego ZLECENIA.

Definicja SPEDYCJI
Spedycją jest każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej i na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki ZLECENIA. Spedycja, jak każda działalność gospodarcza, podlega wielu klasyfikacjom. Spedycja będąca usługą materialną, czyli przeznaczoną na sprzedaż, ma charakter działalności publicznej, do której dostęp, zgodnie z zasadami rynkowymi, musi być nieograniczony. Skorzystać z usługi spedycyjnej może każdy - zarówno osoba fizyczna jak i podmiot gospodarczy.

Tworzenie zlecenia wysyłki
Formularz związany z tworzeniem ZLECENIA wysyłki zaiwera informacje dotyczące kontrahenta z dokumentu ZLECENIA wysyłki (zwykle dokument wydania z magazynu Wz) orz dane adresowe dostawy. Dane adresowe wysyłki mogą być zgodne z danymi adresowymi kontrahenta, ale mogę być inne. Ponadto program kopiuje dane z dokumentu źródłowego na podstawie którego tworzone jest zlecenie wysyłki - np. numer dokumentu Wz. Ponadto użytkownik programu określa: datę wysyłki, informacje związane z pobraniem, warunakimi dostawy przez kuriera (specyficzne dane mogą się różnic w zależności do firmy kurierskiej).

Corax ERP - Fakturuj
Uruchamia proces automatycznej rejestracji faktury w systemie wg wybranej metody fakturowania ZLECENIA. Przed wygenerowaniem dokumentu należy wskazać odpowiedni rejestr, w ramach, którego powstanie faktura. Wyfakturowane zlecenie powoduje zmianę statusu ZLECENIA na zamknięte oraz wypełnienie daty zamknięcie ZLECENIA datą jego wyfakturowania. O ile wcześniej nie została wypełniona data zakończenia naprawy również i ona ulega automatycznemu wypełnieniu podczas fakturowania ZLECENIA.

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl