Usługi drukowania

W systemie Windows Server 2003 wprowadzono następujące istotne zmiany w metodach zarządzania serwerem wydruku:.
DEMO