Systemy ERP

W trakcie wdrożenia rozbudowanych systemów ERP często wymagana jest integracja z innymi dedykowanymi rozwiązaniami.

Systemy ERP

Integracja systemów wymaga odpowiedniej dystrybucji zadań do rozproszonych podsystemów współpracujących ze sobą tak, aby współdziałały one ze sobą realizując określone zadania. W dziedzinie sterowania procesami najczęściej dokonywany jest podział systemów informatycznych w przedsiębiorstwie na tzw. klasy, zgodnie z rolą, jaką one realizują.

Integracja odnosi się do organizacji systemów komputerowych - informatycznych ;i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki lub urządzenia. W miarę zwiększania się złożoności systemów integracja systemów nabiera coraz większego znaczenia.

<
W trakcie wdrożenia rozbudowanych systemów ERP często wymagana jest integracja z innymi dedykowanymi rozwiązaniami.


Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl