Spedytor UPS

Za pomocą programu Spedycja .net można przygotowywać listy przewozowe i paczki do korzystania z firmy kurierskiej UPS. W chwili obecnej trwają prace integracyjne pozwalające na drukowanie etykie - listów przewozowych zaakceptowanych przez UPSkurier UPS firma kurierska paczki list przewozowy drukowanie etykiet.
DEMO