Typy danych

Typ danych jest podstawową wielkością charakteryzującą kolumnę tabeli bazy danych.

Typy danych

Typ danych kolumny kontroluje typ informacji jaka może być przechowywana w kolumnie. Należy zdefiniować typ danych przez wpisanie za nazwą kolumny słowa kluczowego, może ono wymagać parametrów. Po zdefiniowaniu typ danych kolumny tabeli jest stałą właściwością i nie powinno być zmieniany. Można również wykorzystać typy danych do definicji innych struktur przechowujących dane, takich jak parametry i lokalne zmienne.

<
Typ danych jest podstawową wielkością charakteryzującą kolumnę tabeli bazy danych.


Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl