Język SQL

Język SQL został opracowany w 1987 roku z myślą o relacyjnych bazach danych.

Język SQL

Język SQL składa się on z trzech składowych:

  • języka definiowania danych (DDL),
  • języka sterowania danymi (DCL)
  • języka operowania na danych (DML).

W module tym znajdziesz podstawowe instrukcje języka definiowania danych – języka SQL DDL (z ang. Data Definition Language) oraz języka sterowania danymi – języka SQL DCL (z ang. Data Control Language).

 

Z bazy danych może korzystać wielu użytkowników, którzy mogą dysponować różnymi prawami dostępu do różnych obiektów w bazie danych. Najgorszym rozwiązaniem jakie może istnieć to pełne zaufanie do osób korzystających z bazy i przydzielenie im pełnych praw. Ze względu na bezpieczeństwo danych zawartych w bazie, warto stosować zasadę ograniczonego zaufania do użytkownika. Z tego powodu należy zastanowić się, jakie uprawnienia należy przydzielić poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników.

<
Język SQL został opracowany w 1987 roku z myślą o relacyjnych bazach danych.


Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl