SoftwareStudio

Kontrahent i jego oddziały

CRM Handlowiec

KONTRAHENT I JEGO ODDZIAŁY - Rola crm Handlowiec przeznaczona jest dla mobilnych handlowców do planowania i rejestrowania swoich wizyt u klientów.

Dla każdego kontrahenta należy dopisać co najmniej jeden oddział (stanowiący centralę – siedzibę firmy) Lista oddziałów jest listą adresową dotyczącą miejsc do jakich handlowiec może jeździć. Dane podstawowe w kartotece kontrahenta dotyczą danych siedziby firmy, a oddziały oznaczają miejsca odwiedzin. Z menu mamy dostęp do pozycji formularza dopisywania nowego oddziału oraz możliwość przeglądania i edycji istniejących oddziałów.