SoftwareStudio

Zintegrowane doświadczenie

Platforma bazodanowa

ZINTEGROWANE DOŚWIADCZENIE - SQL Server jest idealną bazą danych dla stron i aplikacji internetowych.

SQL Server dostarcza wiele bogatych doświadczeń przy pracy z danymi. Dzięki integracji między Visual Studio a ASP.NET SQL Server łatwiej integruje dane na każdym etapie procesu rozwoju. Możesz również skorzystać z możliwości raportowania dostępnej w pakiecie Microsoft Office. .