SoftwareStudio

Demo Sklepu Internetowego

Technologia ASP.NET

DEMO SKLEPU INTERNETOWEGO - Technologia dynamicznych stron www ASP.NET.

Zdarzę się jednak, że firmy informatyczne zamiast udostępniać wersje demonstracyjne swoich programów, pokazują ich funkcjonalność za pomocą prezentacji multimedialnych, filmów czy animacji.