SoftwareStudio

Potwierdzenie odbioru

Spedytor GLS

POTWIERDZENIE ODBIORU - program spedycja pozwala na drukwoanie listów przewozowych oraz intergację z firmą kurierską GLS.

Potwierdzenie odbioru generowane jest na podstawie dokumentów specyfikacji paczek. Dokumenty paczek, na podstawie których zostanie wygenerowany dokument potwierdzenia odbioru należy zaznaczyć. Po prawidłowym wygenerowaniu dokumentu potwierdzenia odbioru, dokument specyfikacje paczek zostaje zablokowany i oznaczony odpowiednim statusem.