SoftwareStudio

Wydruk etykiet

Spedytor GLS

WYDRUK ETYKIET - program spedycja pozwala na drukwoanie listów przewozowych oraz intergację z firmą kurierską GLS.

Etykiety dla paczek mogą być drukowane dla wszystkich paczek wybranych specyfikacji lub dla wybranej paczki. Przy wydruku etykiet dla specyfikacji należy wybrany dokument zaznaczyć kursorem a następnie uruchomić wydruk etykiet przez kombinację klawiszy lub przy wykorzystaniu pomocy kontekstowej.