Stany magazynowe

Gospodarka magazynowa

Stany magazynowe

GOSPODARKA MAGAZYNOWA - Program magazynowy pozwala nie tylko na bieżącą weryfikację stanów magazynowych, ale także dynamicznie ustala stany na wskazany dzień.

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.Gospodarka magazynowa