Raport stanów magazynowych

Gospodarka magazynowa w magazynie wysokiego składowania

RAPORT STANÓW MAGAZYNOWYCH - Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.

Program udostępnia raport stanów magazynowych informujący o stanach magazynowych w różnych przekrojach: stany w poszczególnych magazynach, jednostkach organizacyjnych, stany dla wybranych towarów, grup towarowych, stany zerowe, stany ujemne. Dostępna jest również lista pozwalająca na szybkie uzyskanie informacji o stanach podczas pracy wszystkich magazynów pokazująca zawsze aktualne dane. Dzięki uniwersalnej funkcji filtrowania można zawężać zakres danych wynikowych raportu.
Raport stanów magazynowychStany magazynoweWeryfikacja stanów magazynowychInternetowe stany magazynowe Gospodarka magazynowaLogistyka magazynowaLogistyka magazynowa