Gospodarka magazynowa

Stany magazynowe

Gospodarka magazynowa w magazynie wysokiego składowania

STANY MAGAZYNOWE - Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.

Program magazynowy pozwala nie tylko na bieżącą weryfikację stanów magazynowych, ale także dynamicznie ustala stany na wskazany dzień. Stany magazynowe mogą być prezentowane w sposób zagregowany np. ilości sztuk ogółem, wg magazynów, wg lokalizacji lub innych cech artykułu.Stany magazynowe