SoftwareStudio

SQL 2008 Server w magazynie

Import z excela do bazy SQL

SQL 2008 SERVER W MAGAZYNIE - import danych z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql.

Serwer SQL odpowiada za przechowywanie, porządkowanie i pobieranie danych, zapewnia ich integralność, bezpieczeństwo oraz zabezpiecza przed ewentualnymi konfliktami między użytkownikami.SQL 2008 Server w magazynie