SQL 2008 Server w magazynie

Import z excela do bazy SQL

SQL 2008 SERVER W MAGAZYNIE - import danych z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql.

Serwer SQL odpowiada za przechowywanie, porządkowanie i pobieranie danych, zapewnia ich integralność, bezpieczeństwo oraz zabezpiecza przed ewentualnymi konfliktami między użytkownikami.
SQL 2008 Server w magazynieOprogramowanie magazynoweIntegracja programu magazynowego z Humanesoft HermesSQLIntegracja programu magazynowego z Humansoft Corax SQL express w magazynieSQL 2008 Server StandardWizualizacja magazynu