SoftwareStudio

Integracja Qguar

Raportowanie system magazynowy

INTEGRACJA QGUAR - Program magazynowy Qguar firmy Quantum działający na bazie danych Oracle może zostać zintegrowany z platformą raportującą Studio Raporty.net.

Program magazynowy Qguar firmy Quantum działający na bazie danych Oracle może zostać zintegrowany z aplikacjami Software Studio. Wdrożenie rozwiązania może odbywać się na jednej z dwóch metod:praca OnLine - odczyt danych bezpośrednio z bazy Orace dzieki podłączeniu serwera SQL do bazy Oracle; prace OffLine - okresowa replikacja danych z bazy serwera Qguar do bazy serwera raportów SQL.Integracja Qguar