SoftwareStudio

Raportowanie Qguar

Integracja system WMS

RAPORTOWANIE QGUAR - Program magazynowy działający na bazie danych Oracle może zostać zintegrowany z aplikacjami Software Studio.

Oprogramowanie magazynowe QGUAR (producent Quantum Software S.A.) może być zintegrowane z platformą raportującą SQL Reporting Services.