Raportowanie Qguar

Integracja Qguar

RAPORTOWANIE QGUAR - Program magazynowy Qguar firmy Quantum działający na bazie danych Oracle może zostać zintegrowany z aplikacjami Software Studio.

Oprogramowanie magazynowe QGUAR (producent Quantum Software S.A.) może być zintegrowane z platformą raportującą SQL Reporting Services.
Integrator systemów informatycznychMicrosoft SQL 2008 serverPlatforma Microsoft .NetASP.netSQL 2008 ServerProducent oprogramowania