SoftwareStudio

Microsoft Business Intelligence

Business intelligence

MICROSOFT BUSINESS INTELLIGENCE - Business Intelligence (analityka biznesowa) to szerokie pojęcie, które można przedstawić jako proces przekształcania danych w informacje.

Produkt firmy Microsoft - platforma Microsoft SQL Server 2008, a konkretniej jej trzy komponenty: Analysis, Integration oraz Reporting Services składają się na ofertę systemu Microsoft Business Intelligence. Analysis Services służy projektowaniu wielowymiarowych baz analitycznych, Integration Services służy tworzeniu mechanizmów ETL (extract, transform & load) – integracji z systemami zewnętrznymi. Reporting Services związany jest z prezentacją danych biznesowych i stanowi element wykorzystywany przez Studio Raporty.net.Microsoft Business Intelligence