SoftwareStudio

Zmiana kolejności kolumn

Ustawienia kolumn tabeli

ZMIANA KOLEJNOŚCI KOLUMN - Zestawienia danych prezentowane w tabeli można spersonalziować zmianiając ustawienia kolumn.

W celu zmiany kolejności kolumn należy zaznaczyć kolumnę i przenieść ją na nowe miejsce za pomocą myszki.Zmiana kolejności kolumn