SoftwareStudio

Autoryzacja

Aplikacje webowe

AUTORYZACJA - Aplikacje WEBowe (www) to rozwiązania informatyczne pozwalającę na pracę za pomocą przeglądarki internetowej.

Autoryzacja z poziomu ASP .NET konfigurowana jest w pliku Web.config. Są to ustawienia domyślne, które stosowane są do wszystkich stron katalogu wirtualnego. W szczególności ma to znaczenie w uwierzytelnieniu typu „Windows”, gdyż można tu określić zachowanie się aplikacji w odniesieniu do grup systemowych. Możliwe jest również definiowanie autoryzacji w odniesieniu do konkretnego zasobu.