SoftwareStudio

Integracja systemów

Integracja z systemem ERP

INTEGRACJA SYSTEMÓW - Moduł spedycja, jest zewnętrznym programem służącym do wspomagania pracy magazynu, w zakresie spedycji towarów.

Integracja odnosi się do organizacji systemów (komputerowych, produkcyjnych lub administracyjnych) i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki, bazy danych lub urządzenia.