SoftwareStudio

Zalety środowiska Framework

Magazyn Framework

ZALETY ŚRODOWISKA FRAMEWORK - Program wersja Framework przeznaczony jest do pracy w środowisku Windows z interfejsem przypominającym pakiet Office 2007/2010.

EFEKTYWNOŚĆ tworzenie aplikacji z wykorzystaniem frameworków wymaga od programisty mniejszej ilości kodu do napisania, POPRAWA JAKOŚCI KODU ponieważ frameworki są projektowane z myślą o elastyczności, posiadają one dobrą wewnętrzną organizację i logikę, którą narzucają aplikacji, UNIWERSALIZM standardowe mechanizmy pozwalają tworzyć aplikacje przyjazne użytkownikom, składające się z takich komponentów jakie znają i potrafią obsługiwać, NIEZAWODNOŚĆ frameworki jako szkielety aplikacji są dobrze zaprojektowane i przetestowane.Zalety środowiska Framework