SoftwareStudio

Sumy cząstkowe

Grupowanie danych

SUMY CZĄSTKOWE - Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

Pogrupowane dane moga zawierać kolumny wartościowe np. ilość sztuk, wagę itp. Dane te można sumować nie tylko dla całej tabeli, ale także przy każdej zmianie grupy. Wartości sum częściowych stanowią agregację pól liczbowych w wierszach szczegółów. Pojęcie Sumy Cząstkowe dotcyzy nie tylko procedury tworzenia sum , ale można także obliczać wartości minimalne, maksymalne lub średnią dla danych danej kolumny.Sumy cząstkowe