SoftwareStudio

Grupowanie danych w tabeli

Grupowanie danych

GRUPOWANIE DANYCH W TABELI - Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

Standardowa funkcja grupowania pozwala na grupowanie danych wg każdej, dowolnej kolumny tabeli, można to wykorzystać do łączenia wierszy szczegółów tabeli w zbiory danych powiażane wspólną unikalną informacją danej kolumny.Grupowanie danych w tabeli