SoftwareStudio

Załączniki w folderach

Załączniki

ZAŁĄCZNIKI W FOLDERACH - Program umożliwia dodwanie dowolnych plików stanowiących załączniki do kartotek i dokumentów.

Każdy dokument magazynowy posiada swój unikalny folder w ktróym mogą być przechowywane pliki załączników. Użytkownik w ramach głównego folderu dla dokumentu może tworzyć strukturę drzewiastą dodatkowych folderów organizując sobie dowolnie pliki.Załączniki w folderach