SoftwareStudio

Logistyka zintegrowana

Magazyn operatora logistycznego

LOGISTYKA ZINTEGROWANA - Operator logistyczny zarządza łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów oraz innych firm handlowych na zasadach usług outsorucingu.

Logistyka zintegrowana wg prof. dr hab. Haliny Brdulak to usługi wnoszące wartość dodaną, zaawansowane technologie informacyjne, ekspertyzy logistyczne, zaawansowane i złożone usługi składowania, pakowania i przepakowywania, montaż, konfigurowanie software i hardware, etykietowanie, konfekcjonowanie, naprawy i kontrole jakościowe, złożone usługi administracyjne (wnoszenie opłat celnych, fakturowanie w imieniu klienta, przyjmowanie zamówień, itp.; powyższe usługi mogą występować łącznie ze spedycją, transportem i dystrybucją.Logistyka zintegrowana