Zestawienia - typy kolumn

Zarządzanie raportami

ZESTAWIENIA - TYPY KOLUMN - Studio Raporty.net stanowiąc najwyższy poziom w hierachi serwera raportów pozwalają zarządzać dostępem do poszczególncyh opublikowanych raportów dla wybranych użytkowników programu.

Skorowidz typów kolumn w zestawieniach pozwala zdefiniować jakiego rodzaju kolumny dopuszczamy do wyboru, standardowo są to kolumny typu tekstowego, logiczne checkbox, linków zewnętrznych HyperLink, obrazków Image.
Zestawienia - typy kolumnZarządzanie użytkownikamiZarządzanie użytkownikami raportówPublikowanie raportuZestawienie - wyrównanie danych w kolumnieZestawienie - kolor tłaZestawienia - sposoby filtrowania